zasady udostępniania wód SPN

Gardno
Udostępniany akwen:
Oddział 147 (jezioro Gardno) południowo-wschodnia część jeziora ograniczona linią prostą od ujścia do jez. Gardno rzeki Łupawy do ujścia rzeki Grabownica, poza pasem przybrzeżnych szuwarów

Sposób udostępnienia:
Akwen udostępniany do rekreacji z możliwością organizacji zawodów w uzgodnieniu z dyrektorem Parku.
Nie dopuszcza się uprawiania kitesurfingu.
Slipowanie sprzętu pływającego dozwolone wyłącznie na Płycie Retowskiej i przystani PTTK w Gardnie Wielkiej.
Obowiązuje zakaz wpływania na jezioro poza udostępniany akwen. Dopuszcza się do używania sprzęt pływający bez napędu spalinowego

Łebsko
Udostępniany akwen:
Oddział 148 (jezioro Łebsko) wschodnia część jez. Łebsko ograniczona linią prostą łączącą pomost widokowy przy Wyrzutni Rakiet z wierzchołkiem Półwyspu Żarnowskiego poza przybrzeżnymi szuwarami i z wyłączeniem 300 m pasa wody przylegającego do Półwyspu Żarnowskiego południowa część jez. Łebsko ograniczona linią prostą łączącą ujście rzeki Łeby do jez. Łebsko na wschodzie do pomostu widokowego przy wieży w miejscowości Kluki na zachodzie

Sposób udostępnienia:
Akwen udostępniany do rekreacji z możliwością organizacji zawodów w uzgodnieniu z dyrektorem Parku.
Nie dopuszcza się uprawiania kitesurfingu. Dopuszcza się do używania sprzęt pływający bez napędu spalinowego poza 300 m pasem wody przylegającym do Półwyspu Żarnowskiego i brzegu jeziora na odcinku od pomostu widokowego w miejscowości Kluki do miejscowości Lisia Góra. Na pozostałym akwenie udostępnionym nie dopuszcza się wpływania w pas trzcin i oczeretów.
Slipowanie i cumowanie sprzętu pływającego dla wschodniej części jeziora:
łódki, kajaki, jachty
slipowanie – dozwolone wyłącznie w strefie do 50 m na lewo od pomostu w miejscowości Żarnowska oraz z nabrzeża po starej przystani rybackiej w Żarnowskiej
cumowanie dozwolone wyłącznie w strefie 100m na lewo od pomostu w miejscowości Żarnowska
miejsce startowania ze sprzętem wodnym innym niż łódki, kajaki, jachty, dozwolone wyłącznie w strefie 100 m na prawo od pomostu w miejscowości Żarnowska,
Obowiązuje zakaz wpływania na jezioro poza udostępniany akwen.
Slipowanie i cumowanie sprzętu pływającego dla południowej części jeziora dozwolone wyłącznie przy miejscowości Izbica, z możliwością dopływania do pomostu w miejscowości Kluki.

Obszar morski
Udostępniany akwen:
1.    przy odcinku wyznaczonym jako plaża morska w Obwodzie Ochronnym Rąbka do 75 m w głąb morza
2.    przy odcinku wyznaczonym jako plaża morska w Obwodzie Ochronnym Rowy i Smołdziński Las do 75 m w głąb morza

Sposób udostępnienia:
Akwen udostępniony do rekreacji z możliwością korzystania ze sprzętu plażowego.
Nie dopuszcza się używania sprzętu pływającego za wyjątkiem sprzętu służb ratowniczych.
Szczegółowe zasady udostępnienia określa odrębne zarządzenie

* Wyznaczenie akwenów udostępnionych do rekreacji w Parku nie jest równoznaczne z ustanowieniem wyznaczonych obszarów wodnych w rozumieniu Ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U.2018 poz.1482t.j.)


* Wyznaczenie akwenów udostępnionych do rekreacji w Parku nie jest równoznaczne z ustanowieniem wyznaczonych obszarów wodnych w rozumieniu Ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U.2018 poz.1482t.j.)

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..