zasady udostępniania wód SPN

Lp.

Jezioro, obszar morski

Udostępniany akwen

Sposób udostępnienia

1.

Gardno

Oddział 147 (jezioro Gardno)
- południowo-wschodnia część jeziora ograniczona linią prostą od ujścia do   jez. Gardno rzeki Łupawy do ujścia rzeki Grabownica, poza pasem przybrzeżnych szuwarów

Akwen udostępniany do rekreacji z możliwością organizacji zawodów sportowych w uzgodnieniu z dyrektorem Parku. Dopuszcza się uprawianie kitesurfingu wyłącznie w okresie od 15 lipca do 31 sierpnia. Slipowanie sprzętu pływającego dozwolone wyłącznie na Płycie Retowskiej i przystani PTTK w Gardnie Wielkiej. Obowiązuje zakaz wpływania na jezioro poza udostępniany akwen. Dopuszcza się do używania sprzęt pływający bez napędu spalinowego

2.

Łebsko

Oddział 148 ( jezioro Łebsko)
- wschodnia część jez. Łebsko ograniczona linią prostą łączącą pomost widokowy przy Wyrzutni Rakiet z wierzchołkiem Półwyspu Żarnowskiego poza przybrzeżnymi szuwarami i z wyłączeniem 300 m pasa wody przylegającego do Półwyspu Żarnowskiego - południowa część jez. Łebsko ograniczona linią prostą łączącą ujście rzeki Łeby do jez. Łebsko na wschodzie do pomostu widokowego przy wieży w miejscowości Kluki na zachodzie

Akwen udostępniany do rekreacji z możliwością organizacji zawodów sportowych w uzgodnieniu z dyrektorem Parku. Nie dopuszcza się uprawiania kitesurfingu. Dopuszcza się do używania sprzęt pływający bez napędu spalinowego poza 300 m pasem wody przylegającym do Półwyspu Żarnowskiego i brzegu jeziora na odcinku od pomostu widokowego w miejscowości Kluki do miejscowości Lisia Góra. Na pozostałym akwenie udostępnionym nie dopuszcza się wpływania w pas trzcin i oczeretów. Slipowanie i cumowanie sprzętu pływającego dla wschodniej części jeziora:

I.łódki, kajaki, jachty

slipowanie – dozwolone wyłącznie z nabrzeża po starej przystani rybackiej w Żarnowskiej cumowanie dozwolone wyłącznie w strefie 50 m na lewo od pomostu w miejscowości Żarnowska w odległości nie większej niż 10 m od brzegu;

II. miejsce startowania ze sprzętem wodnym innym niż łódki, kajaki, jachty, dozwolone wyłącznie w strefie 100 m na prawo od pomostu w miejscowości Żarnowska, Obowiązuje zakaz wpływania na jezioro poza udostępniany akwen.

3.

Obszar morski

1. przy odcinku wyznaczonym jako plaża morska w Obwodzie Ochronnym Rąbka do 75 m w głąb morza
2. przy odcinku wyznaczonym jako plaża morska w Obwodzie Ochronnym Rowy i Smołdziński Las do 75 m w głąb morza

Akwen udostępniony do rekreacji z możliwością korzystania ze sprzętu plażowego. Nie dopuszcza się używania sprzętu pływającego za wyjątkiem sprzętu służb ratowniczych. Szczegółowe zasady udostępnienia określa odrębne zarządzenie

* Wyznaczenie akwenów udostępnionych do rekreacji w Parku nie jest równoznaczne z ustanowieniem wyznaczonych obszarów wodnych w rozumieniu Ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U.2016.656t.j.)

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..