Ścieżka przyrodnicza "Gardnieńskie Lęgi"

 

Kategoria przewodnik        
Tytuł Ścieżka przyrodnicza "Gardnieńskie Lęgi"
Autor/autorzy N.Pokorski, B.Sobocka
Zdjęcia M.Zielonka
Wydawca Słowiński Park Narodowy
Rok wydania 2004
Cena (PLN) 3,50
Opis Prezentacja siedlisk występujących na wschodnim brzegu jeziora Gardno oraz związanych z nimi gatunków ptaków

 

Ścieżka przyrodnicza "Klucki Las"

 

Kategoria przewodnik  
Tytuł Ścieżka przyrodnicza "Klucki Las"
Autor/autorzy T.Chrzanowski, B.Kluczyński
Zdjęcia M.Zielonka
Wydawca Słowiński Park Narodowy
Rok wydania
Cena (PLN)
Opis Zapoznanie zwiedzających z zagadnieniami, takimi jak: zamieranie drzewostanów i wtórna sukcesja roślinności na osuszonym torfowisku przejściowym; malina moroszka - jej biologia, rozmieszczenie i aspekty ekologiczne; holoceńska historia lokalnych zbiorowisk leśnych na przykł. OOŚ "Klukowe Buki", mozaikowy układ siedlisk, charakterystyka gleby i drzewostanu

 

Słowiński Nationalpark - Weltreservat der Biosphare

 

Kategoria przewodnik
Tytuł Słowiński Nationalpark - Weltreservat der Biosphare
Autor/autorzy H.Piotrowska
Zdjęcia M.Zielonka
Wydawca Agencja Reklamowo-Wydawnicza A.Grzegorczyk Warszawa            
Rok wydania 2002
Cena (PLN) 3,00
Opis

 

Ścieżka przyrodnicza "Żarnowska"

 

Kategoria przewodnik          
Tytuł Ścieżka przyrodnicza "Żarnowska"
Autor/autorzy J.Nowek, R.Zblewski
Zdjęcia M.Zielonka
Wydawca Słowiński Park Narodowy
Rok wydania 2004
Cena (PLN) 3,50
Uwagi II wyd.
Opis Przedstawienie różnorodności i mozaikowości zbiorowisk roślinnych, omówienie biologii długosza królewskiego i maliny moroszki, a także zapoznanie zwiedzających z procesami sukcesyjnymi na eksploatowanym torfowisku

Słowiński National Park - Biosphere Reserves in Poland

 

Kategoria przewodnik
Tytuł Słowiński National Park - Biosphere Reserves in Poland
Autor/autorzy H.Piotrowska
Zdjęcia M.Zielonka, J.Herbich, G.Wiktorowicz, D.Szlachetko, J.Szmeja
Wydawca Agencja Reklamowo-Wydawnicza A.Grzegorczyk Warszawa
Rok wydania 1991
Cena (PLN) 3,00
Opis profesjonalny przewodnik zawierający informacje o florze i faunie Słowińskiego Parku Narodowego z mapką obszarów ochrony ścisłej

Więcej artykułów…

  1. Ścieżka przyrodnicza "Rowokół"

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..