Ścieżka przyrodnicza "Żarnowska"

tntytulOdbiorcy: licealiści o przyrodniczych zainteresowaniach ( oferta edukacyjna, cennik)
Liczba uczestników: do 30 osób
Długość: 10 km (przejdź do mapy)
Liczba przystanków: 10
Czas: 5-6 godz.
Wydawnictwo: Przewodnik. Ścieżka przyrodnicza "Żarnowska" (wydawnictwa)
Ćwiczenia praktyczne: obserwacje zbiorowisk roślinnych, porównanie natężenia światła w buczynie i borze sosnowym, wykonanie próby glebowej;
Wykorzystywane pomoce: karty pracy, przyrząd do pobierania prób glebowych, uniwersalny przyrząd do pomiaru natężenia światła, dźwięku, wilgotności i temperatury.
Infrastruktura na ścieżce: tablica ogólna z mapą, tablice edukacyjne, wiata, pomost edukacyjny nad jeziorem, ławki, kosze, wygrodzenia.


Trasa: Ścieżka przebiega poprzez obszary leśne objęte ochroną ścisłą i czynną w Obwodzie Ochronnym Żarnowska, leżące na północ i południe od uczęszczanego szlaku żółtego. Ścieżka zaczyna się koło mostu na rzece Łebie a kończy po zatoczeniu pętli przy leśniczówce w miejscowości Gać. Ze względu na długość można ją podzielić na dwie trasy po ok. 5 km długości. Trasa "północna" wyznaczona jest przez przystanki I-VII, "południowa" zaś VIII - X.


Omawiane zagadnienia:
1.Eutrofizacja jeziora Łebsko
2.Ols, jako przykład podmokłego zbiorowiska leśnego
3.Struktura buczyny pomorskiej. Porównanie boru sosnowego i buczyny
4.Biologia długosza królewskiego (Osmunda regalis)
5.Powstawanie gleby bielicowej
6.Wymagania siedliskowe maliny moroszki (Rubus chamaemorus)
7.Negatywne skutki eksploatacji torfowiska, sukcesja wtórna na torfowisku
8.Gradacja kornika drukarza w drzewostanie świerkowym
9.Mozaikowy układ zbiorowisk roślinnych w OO Żarnowska

Uwagi:
1.Grupy zorganizowane powyżej 10 osób obowiązuje zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem.
2.Wymagane obuwie terenowe i zabezpieczenie przed kleszczami. Po intensywnych opadach deszczu przejście ścieżką możliwe tylko w wysokich kaloszach.
3.Południowy odcinek ścieżki przyrodniczej od przystanku VIII do X jest zamknięty do odwołania z powodu znacznego podtopienia obszaru. Wchodzenie zagraża bezpieczeństwu użytkowników.

 

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..