Ściezka przyrodnicza "Klucki Las"

tntytul

Rodzaj: ekologiczno-kulturowa

Odbiorcy: licealiści o przyrodniczych zainteresowaniach (oferta edukacyjna, cennik)

Liczba uczestników: do 30 osób

Długość: 5 km (przejdź do mapy)

Liczba przystanków: 6

Czas: 2,5 godz.

Wydawnictwo: Przewodnik. Ścieżka przyrodnicza "Klucki Las" (wydawnictwa)

Ćwiczenia praktyczne: pomiar pH gleby torfowej, rozpoznawanie gatunków torfowiskowych, rozróżnianie gatunków brzóz, obserwacja jez. Łebsko.

Wykorzystywane pomoce: karty pracy, pH-metry, lornetki, przyrząd do pobierania prób glebowych.

Infrastruktura na ścieżce: tablica ogólna z mapą, tablice edukacyjne, wiata, wieża obserwacyjna, ławki, kosze, wygrodzenia.

 

Trasa: Ścieżka przebiega w obszarach ochrony ścisłej i czynnej w Obwodzie Ochronnym Kluki. Jej początek znajduje się obok leśniczówki w Klukach, zakończenie przy symbolicznej bramie wjazdowej do "Kluckiego Lasu" usytuowanej od strony miejscowości Łokciowe. Szlak ścieżki miejscami jest trudny, podmokły.


 Omawiane zagadnienia:
1.Mozaikowatość zbiorowisk leśnych SPN: bór bagienny, brzezina bagienna, las bukowo-dębowy, ols
2.Biologia i zasoby wybranych gatunków roślin: malina moroszka, wrzosiec bagienny, wawrzynek wilczełyko
3.Ekologiczne skutki eksploatacji torfowisk
4.Charakterystyka i porównanie torfowisk wysokich, przejściowych i niskich
5.Zamieranie drzewostanów i sukcesja zbiorowisk leśnych na osuszanym torfowisku
6.Eutrofizacja jeziora Łebsko

Uwagi:

1.Grupy zorganizowane powyżej 10 osób obowiązuje zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem.
2.Wymagane obuwie terenowe, zabezpieczenie przed wiatrem, deszczem i promieniowaniem UV oraz przeciw komarom i kleszczom. Po intensywnych opadach deszczu przejście ścieżką możliwe tylko w wysokich kaloszach.

 

Śc

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..