Regulamin wieży - Rowokół

Regulamin udostępniania wieży Rowokół

1.    Wieża udostępniana jest w okresie:
 od 1 maja do 30 czerwca w godz. 8.00 - 18.00,
 od 1 lipca do 31 sierpnia w godz. 8.00 - 20.00,
 od 1 września do 30 września w godz. 8.00 - 18.00.
2.    Za wstęp na wieżę pobierane są opłaty.
3.    Na 15 minut przed zamknięciem wieży biletów wstępu nie sprzedaje się.
4.    Zakupienie biletu traktowane jest jako akceptacja warunków regulaminu.
5.    Maksymalna ilość korzystających jednocześnie z wieży nie może przekroczyć 10 osób.
6.    Wejście na taras widokowy wieży wymaga pokonania wysokości 20,5 m stromymi schodami o wysokości stopni ok. 17 cm
7.    Zabrania się:
1)    zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów,
2)    wspinania na barierkę oraz wychylania przez barierkę tarasu widokowego,
3)    wspinania na elewację wieży,
4)    niszczenia sprzętu.
8.    Wieża nie jest udostępniana dla turystów w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych:
1)    w czasie gęstej mgły lub innych czynników ograniczających widoczność z wieży,
2)    podczas opadów deszczu, śniegu, gołoledzi lub bezpośrednio po ich ustaniu - do  momentu gdy obsługa wieży uzna, że wejście na wieżę jest bezpieczne,
3)    podczas  burzy  i  wiatrów o prędkości przekraczającej 10 m/s,
4)    po meteorologicznym ostrzeżeniu o sztormie.
9.    Na wieżę nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz naruszające ład i porządek publiczny.
10.    Niewskazane jest wchodzenie na wieżę osobom cierpiącym na lęk wysokości, z wadami serca, dysfunkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną wypadku.
11.    Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 10 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy.
12.    Przebywający na wieży muszą bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag osób uprawnionych do obsługi wieży.
13.    Słowiński Park Narodowy nie odpowiada za uszkodzenia ciała oraz inne szkody osobowe i materialne wynikające z naruszenia regulaminu i poleceń obsługi.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..