Programy ochrony czynnej

Ochrona bałtyckich ssaków

 Od kilku lat Słowiński Park Narodowy we współpracy ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu (www.hel.univ.gda.pl) bierze udział w ratowaniu bałtyckich ssaków i realizacji programu reintrodukcji, czyli odtwarzaniu rodzimej populacji foki szarej w południowej części Bałtyku. Jest to gatunek zagrożony wyginięciem w wyniku aktywnej działalności człowieka na morzu. Program ten zakłada przywrócenie naturalnego stanu populacji z przed 150 lat.
Foki szare są rozmnażane i hodowane w helskim fokarium, a później wypuszczane na wolność, w celu uzupełniania strat w populacji spowodowanych działalnością ludzi na wodach Bałtyku. Co roku na plaży Parku, w rejonie Czołpina wypuszczane są do morza młode foki szare. Niektóre z nich mają przyklejone do karku transmitery satelitarne, które pozwalają prowadzić obserwacje ich wędrówek i poczynań w środowisku naturalnym. Transmitery działają przez 1 rok, a potem odpadają wraz ze zmienianym futrem w okresie linienia.
Służby Parku oraz naukowcy ze Stacji Morskiej mają nadzieję, że wypuszczone foki kiedyś powrócą do miejsca, z którego dostały się do morza i zasiedlą rejony południowego Bałtyku poprzez znalezienie dobrego siedliska i wydanie na świat potomstwa.
Oprócz hodowania i rozmnażania fok intensywnie prowadzone są przez Stację Morską działania edukacyjne, które mają przybliżyć polskiej społeczności oraz obcokrajowcom odwiedzającym nasz kraj różne aspekty biologii i ekologii tych zwierząt.
Reintrodukcja fok szarych to nie jedyny program realizowany na obszarze Morza Bałtyckiego. Równolegle prowadzony jest projekt ochrony małych waleni Morza Bałtyckiego i Morza Północnego (ASCOBANS) - United Nations Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Sea. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest ratowanie rodzimej populacji morświna - bałtyckiego delfina. Dzisiaj liczba osobników tego gatunku nie przekracza 600 sztuk! Dlatego, też jednym z głównych celów określonych przez ASCOBANS jest odtworzenie populacji morświna w Morzu Bałtyckim. Polska jako jeden z sygnatariuszy tego porozumienia podejmuje aktywne działania na rzecz ochrony morświnów. Do badań naukowcy ze Stacji Morskiej korzystają z tzw. POD-ów (z ang. porpoise detector), urządzeń rejestrujących dźwięk jaki wytwarzają morświny, dzięki czemu można obserwować ich wędrówki, oszacować liczbę osobników w grupie, a nawet zmierzyć głębokość na jakiej mają swoje żerowiska. Kolejną metodą wykorzystywaną w ochronie bałtyckich morświnów są tzw. pingery - odstraszacze zawieszone na sieciach rybackich, które mają przyczynić się do zmniejszenia liczby przypadkowych przyłowów. Niestety metoda pingerów przyjęła się jak na razie tylko wśród duńskich rybaków. Miejmy nadzieję, że wkrótce przyjmie się i w naszym kraju. Dodatkowo dwa razy w roku wykonywane są patrole powietrzne, które polegają na szukaniu i liczeniu morświnów, żeby oszacować stan populacji. Sprawą priorytetową dla ASCOBANS obok czynnej ochrony morświnów jest ciągła edukacja mieszkańców z rejonów Bałtyku i Morza Północnego, którzy w większym bądź mniejszym stopniu mają wpływ na losy tych waleni. Dlatego, też naukowcy z Helu organizują warsztaty i sympozja naukowe związane z biologią, ekologią i zagrożeniami dla morświnów, żeby pokazać jak ważnym elementem ekosystemu morskiego są te zwierzęta.
Obecność fok i morświnów w Morzu Bałtyckim zapewnia utrzymanie delikatnej równowagi troficznej w ekosystemie morskim. Można nawet powiedzieć, że w morzu pełnią one taką samą rolę jak wilk na lądzie. Co więcej są one znakomitym testerem czystości środowiska dla człowieka.
Wieloletnie zabiegi ochronne naukowców ze Stacji Morskiej w Helu pokazują, że stan populacji fok szarych, zwiększa się z roku na rok. Jednak w związku z ciągłym brakiem miejsca i spokoju na plażach naszego wybrzeża, spowodowanych masowym pojawianiem się ludzi, zwierzęta te nie mogą się u nas na stałe zadomowić. Dlatego, też w rozwiązaniu tego problemu bardzo pomocne mają być nowopowstałe bałtyckie obszary chronione (HELCOM BSPA), które między innymi mają zapewnić miejsce do rozrodu i spokój w naturalnych siedliskach dla tych zwierząt.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..