Programy ochrony czynnej

Ochrona mokradeł

Torfowiska to unikatowe ekosystemy, dzięki którym można poznać przeszłość i historię zmian szaty roślinnej. Obszary torfowiskowe to jedne z najważniejszych układów ekologicznych i przestrzennych przyrody Parku. Stanowią rezerwuar wody i są miejscem występowania specyficznej oligotroficznej flory.
Bagienny i podmokły teren był niedostępny dla ludzi i chronił te siedliska przez długie wieki przed niekorzystnymi zmianami antropogenicznymi. Ingerencja w obszary podmokłe obecnego Słowińskiego Parku Narodowego nastapiła wraz z realizacją planu osuszenia tych terenów, zapoczątkowanego w wieku XVIII i kontynuowanego aż po wiek XX. Gęsta sieć rowów melioracyjnych spowodowała duże zmiany w funkcjonowaniu tych ekosystemów. By przywrócić im właściwe warunki siedliska i zachować ich walory przyrodnicze, SPN realizuje program "Ochrony mokradeł Słowińskiego Parku Narodowego".


Waloryzacja przyrodnicza oraz program ochrony wybranych mokradeł Słowińskiego Parku Narodowego - Obwód ochronny Żarnowska, Obwód ochronny Kluki, Obwód Ochronny Rowy (Polder Gardna IX) stanowi opracowanie autorskie i zgodnie z art.1 pkt 2.1, 2.6 ustawy z dnia 4 lutego1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80 z 2000r., poz. 904 ze zm) jest przedmiotem prawa autorskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości lub w części jest zabronione.

Do pobrania :
Waloryzacja przyrodnicza oraz program ochrony wybranych mokradeł Słowińskiego Parku Narodowego - Obwód Ochronny Żarnowska, Obwód Ochronny Kluki, Obwód Ochronny Rowy (Polder "Gardna IX") [pobierz].

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..