Porady dla zwiedzających

 

Poznanie przyrody Słowińskiego Parku Narodowego możliwe jest dzięki sieci szlaków turystyki pieszej oraz edukacyjnych ścieżek przyrodniczych. W chwili obecnej jest to ponad 170 km dróg. Uatrakcyjnienie wytyczonych tras stanowią obiekty turystyczne oraz dydaktyczne, które ułatwiają bezpośredni kontakt z przyrodą Parku bez naruszania przepisów o jej ochronie. Z wież oraz pomostów widokowych podziwiać można bogactwo, zróżnicowanie i mozaikowy układ ekosystemów i krajobrazów SPN. W obiektach muzealnych znajdą Państwo wystawy, które odzwierciedlają dynamikę procesów i zjawisk obserwowanych w Parku w ciągu całego roku. Wizyta w muzeum w Czołpinie, Rowach, Klukach, czy Rąbce stanowić będzie uzupełnienie obserwacji poczynionych podczas najczęściej zbyt krótkiego urlopu, czy wakacji.

Szlaki piesze w Parku udostępniane są do uprawiania turystyki rowerowej. Serdecznie zapraszamy do korzystania właśnie z tej formy aktywnego wypoczynku. W przypadku braku własnego roweru, pomocne okażą się z pewnością wypożyczalnie w Rowach, Gardnie Wielkiej, Smołdzinie, Smołdzińskim Lesie, czy Rąbce. Proponujemy urozmaicenie wycieczek poprzez poznanie tras rowerowych położonych w otulinie Parku, jak chociażby szlak "Zwiniętych torów" prowadzący po starych nasypach kolejowych z Ustki do Rowów, czy szlak „Krainy w kratę”.

W sezonie letnim istnieje możliwość skorzystania z usług żeglugi pasażerskiej na jez. Łebsko. Statki pasażerskie kursują na wyznaczonych trasach: Rąbka – Wyrzutnia Rakiet – Rąbka oraz Rąbka – Kluki – Rąbka.

Żegluga pasażerska na jeziorze Łebsko na chwilę obecną nie funkcjonuje do momentu rozstrzygnięcia przetargu.

Uprawianie turystyki i rekreacji  na wodach Parku  jest  dozwolone wyłącznie na    wyznaczonych akwenach na jez.  Łebsko i  jez. Gardno oraz na udostępnianych odcinkach rzek . Podobnym zasadom podlega wędkowanie z brzegu i z łodzi.

Słowiński Park Narodowy informuje, że na terenie Parku obowiązuje zakaz wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 1818); Powyższe wynika z art. 15 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), na które SPN nie ma odstępstwa od zakazu.

W Słowińskim Parku Narodowym obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się środkami transportu kołowego oraz postoju poza miejscami do tego wyznaczonymi. Liczba i rozmieszczenie parkingów ułatwia zaplanowanie pobytu i poznanie wszystkich zakątków Parku. Zostawmy samochód na parkingu, zważając na fakt, że wewnętrzne drogi w SPN to nie autostrada.

Za wstęp do Słowińskiego Parku Narodowego i korzystanie z parkingów w okresie od 1 maja do 30 września pobierane są opłaty, zobacz cennik  które należy wnosić bezpośrednio u osób obsługujących udostępnione do zwiedzania obiekty turystyczne i dydaktyczne.

Dla osób korzystających jedynie z dobrodziejstw kąpieli słonecznych oraz morskich wyznaczono nieodpłatne dojścia na plaże udostępniane miejsca plażowania

Filmowanie i fotografowanie w celach niekomercyjnych/do użytku prywatnego  jest dozwolone bez żadnych ograniczeń jedynie na wyznaczonych szlakach turystycznych i drogach dojazdowych. Filmowanie i fotografowanie w celach zarobkowych/komercyjnych odbywać się może wyłącznie odpłatnie  na podstawie pisemnego zezwolenia dyrektora SPN oraz umowy cywilnoprawnej, która określa szczegółowe warunki udostępniania Parku.

Park nie posiada własnej bazy noclegowej. W jego otulinie istnieje jednak bogata oferta ośrodków, pensjonatów, kwater prywatnych o zróżnicowanym standardzie usług i warunkach cenowych na każdą kieszeń.

Zasady i opłaty za udostępnianie SPN w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych oraz do fotografowania/filmowania reguluje Zarządzenie Nr 8/2023 dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 20.01.2023 w sprawie zasad i opłat za udostępnianie Słowińskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych oraz do fotografowania/filmowania.

 

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..