Porady dla zwiedzających

Poznanie przyrody Słowińskiego Parku Narodowego możliwe jest dzięki sieci szlaków turystyki pieszej oraz edukacyjnych ścieżek przyrodniczych. W chwili obecnej jest to ponad 170 km dróg. Uatrakcyjnienie wytyczonych tras stanowią obiekty turystyczne oraz dydaktyczne, które ułatwiają bezpośredni kontakt z przyrodą Parku bez naruszania przepisów o jej ochronie. Z wież oraz pomostów widokowych podziwiać można bogactwo, zróżnicowanie i mozaikowy układ ekosystemów i krajobrazów SPN. W obiektach muzealnych znajdą Państwo wystawy, które odzwierciedlają dynamikę procesów i zjawisk obserwowanych w Parku w ciągu całego roku. Wizyta w muzeum w Czołpinie, Rowach, Klukach, czy Rąbce stanowić będzie uzupełnienie obserwacji poczynionych podczas najczęściej zbyt krótkiego urlopu, czy wakacji.
Szlaki piesze w Parku  udostępniane są do uprawiania turystyki rowerowej. Serdecznie zapraszamy do korzystania właśnie z tej formy aktywnego wypoczynku. W przypadku braku własnego roweru, pomocne okażą się z pewnością wypożyczalnie w Rowach, Gardnie Wielkiej, Smołdzinie, Smołdzińskim Lesie, czy Rąbce. Proponujemy urozmaicenie wycieczek poprzez poznanie tras rowerowych położonych w otulinie Parku, jak chociażby szlak "Zwiniętych torów" prowadzący po starych nasypach kolejowych z Ustki do Rowów, czy szlak „Krainy w kratę”.


W sezonie letnim istnieje możliwość  skorzystania z usług  żeglugi pasażerskiej na    jez. Łebsko. Statki pasażerskie kursują  na wyznaczonych  trasach  :  Rąbka –              Wyrzutnia Rakiet – Rąbka oraz Rąbka – Kluki – Rąbka.
Uprawianie turystyki i rekreacji  na wodach Parku  jest  dozwolone wyłącznie na    wyznaczonych akwenach na jez.  Łebsko i  jez. Gardno oraz na udostępnianych odcinkach rzek . Podobnym zasadom podlega wędkowanie z brzegu i z łodzi.

 


Słowiński Park Narodowy informuje, że na terenie Parku obowiązuje zakaz wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 1818); Powyższe wynika z art. 15 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), na które SPN nie ma odstępstwa od zakazu.W Słowińskim Parku Narodowym obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się środkami transportu kołowego oraz postoju poza miejscami do tego wyznaczonymi. Liczba i rozmieszczenie parkingów ułatwia zaplanowanie pobytu i poznanie wszystkich zakątków Parku. Zostawmy samochód na parkingu, zważając na fakt, że wewnętrzne drogi w SPN to nie autostrada.Za wstęp do Słowińskiego Parku Narodowego i korzystanie z parkingów w okresie od 1 maja do 30 września pobierane są opłaty,  (zobacz cennik) które należy wnosić bezpośrednio u osób obsługujących udostępnione do zwiedzania obiekty turystyczne i dydaktyczne.


 


Dla osób korzystających jedynie z dobrodziejstw kąpieli słonecznych oraz morskich wyznaczono nieodpłatne dojścia na plaże (udostępniane miejsca plażowania

 


Filmowanie i fotografowanie w celach niekomercyjnych/do użytku prywatnego  jest dozwolone bez żadnych ograniczeń jedynie na wyznaczonych szlakach turystycznych i drogach dojazdowych. Filmowanie i fotografowanie w celach zarobkowych/komercyjnych odbywać się może wyłącznie odpłatnie  na podstawie pisemnego zezwolenia dyrektora SPN oraz umowy cywilnoprawnej, która określa szczegółowe warunki udostępniania Parku.

Park nie posiada własnej bazy noclegowej. W jego otulinie istnieje jednak bogata oferta ośrodków, pensjonatów, kwater prywatnych o zróżnicowanym standardzie usług i warunkach cenowych na każdą kieszeń.
Zasady i opłaty za udostępnianie SPN w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych oraz do fotografowania/filmowania reguluje Zarządzenie dyrektora Parku nr 16/2020 z 10 kwietnia 2020 r.


  


 

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..