Oferta edukacyjna SPN

I. Oferta skierowana jest do grup edukacyjnych - uczniów wszystkich typów szkół i studentów (regulamin).
II. Kierownik grupy edukacyjnej telefonicznie (Tel. 59 848 91 33) z wyprzedzeniem ustala i uzgadnia z Dyrekcją SPN termin i zakres zajęć terenowych a następnie potwierdza rezerwację poprzez wypełnienie właściwego formularza zamieszczonego na stronie internetowej SPN (wnioski).
III. Formularz może dotyczyć zarówno zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Parku wg programu Działu Edukacji, jak również odbywających się bez udziału pracowników Parku wg scenariusza własnego. Scenariusz zawierający: temat zajęć, cel, metody, środki należy dołączyć do formularza wniosku (wnioski).
IV. Na podstawie zatwierdzonego zakresu zajęć Dyrektor Parku wydaje pisemne zezwolenie na ich realizację na terenie Parku zgodnie z obowiązującym regulaminem i zarządzeniem dyrektora SPN w sprawie opłat (cennik).
V. Zajęcia dydaktyczne z pracownikiem Działu Edukacji trwają jednorazowo nie dłużej niż 6 godzin i prowadzone są w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15;00.
VI. Wstępem do zajęć terenowych są zajęcia w formie lekcji muzealnych prowadzone w Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie lub Filii Muzeum SPN w Rąbce bądź w Filii Muzeum SPN w Rowach.
VII. Zajęcia terenowe odbywają się na wybranej ścieżce przyrodniczej:
- „Światło Latarni" - opis ścieżki
- „Rąbka” - opis ścieżki
- „Rowokół" - opis ścieżki
- „Rowy” - opis ścieżki
- „Gardnieńskie Lęgi" - opis ścieżki
- „Klucki Las" - opis ścieżki
- „Żarnowska" - opis ścieżki

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..