Ochrona przyrody

Obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej cenne przyrodniczo

Na terenie Słowińskiego Parku Narodowego (SPN) znajdują się obiekty wyjątkowe, które zasługują na status form ochrony indywidualnej, są jednak objęte najwyższą ochroną - obowiązującą w parku narodowym. Należą do nich gatunki drzew o wymiarach pomnikowych oraz drzewa i krzewy cenne przyrodniczo. Ogółem w SPN stwierdzono 20 okazów drzew pomnikowych, wśród których jest 10 dębów, 4 świerki, 5 jesionów i 1 buk oraz 226 sztuk drzew cennych przyrodniczo, tj.: 167 dębów, 17 buków, 10 świerków, 3 olchy, 8 jesionów, 2 klony, 1 lipa, 3 graby, 2 jodły, 1 modrzew, 1 jarząb, 2 czeremchy oraz 4 okazy jałowca. Obok wyżej wymienionych żywych elementów przyrody na ochronę i pieczę zasługuje element przyrody nieożywionej, znajdujący się w miejscowości Gardna Wielka, u brzegu jeziora Gardno. Jest to głaz narzutowy, nazwany w przeszłości przez okolicznych mieszkańców "diabelskim kamieniem".
Rośliny,grzyby i zwierzęta objęte ochroną gatunkową

Większość ściśle chronionych gatunków roślin – 26, to rośliny naczyniowe, m.in. storczyki: żłobik koralowy Corallorhiza trifida, kukułka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii, rosiczki: okrągłolistna Drosera rotundifolia, pośrednia D. intermedia, długolistna D. anglica, mikołajek nadmorski Eryngium maritimum, lnica wonna Linaria loeselii, woskownica europejska Myrica gale, długosz królewski Osmunda regalis, brzeżyca jednokwiatowa Litorella uniflora. Ochronie ścisłej podlegają również 3 gatunki mchów: błotniszek wełnisty Helodium blandowii,haczykowiec błyszczący Hamatocaulis vernicosus,widłoząb Bergera Dicranum undulatum, 1 gatunek spośród grzybów wielkoowocnikowych: kolczakówka strefowana Hydnellum concrescens) oraz 24 gatunki porostów, m. in.: brodaczka nadobna Usnea florida, chrobotek alpejski Cladonia stellaris, obrostnica rzęsowata Anaptychia ciliaris, odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata, włostka spleciona Bryoria implexa. Ochroną częściową objętych jest 40 gatunków roślin naczyniowych, 45 gatunków mchów, 3 gatunki grzybów oraz 21 gatunków porostów. Trzeba także podkreślić obecność chronionych gatunków glonów plechowatych: 3 – ściśle: krasnorost słodkowodny - hildenbrandia rzeczna Hildenbrandtia rivularis, krasnorost morski - widlik Furcellaria fastigiata, morska brunatnica - morszczyn pęcherzykowaty Fucus vesiculosus,) i 2 – częściowo: słodkowodne zielenice: krynicznica tępa Nitellopsis obtusa i ramienica omszona Chara tomentosa).

Najliczniej reprezentowaną grupą zwierząt w Słowińskim Parku Narodowym pozostających pod ścisłą ochroną są przedstawiciele stawonogów, a wśród nich najwięcej jest owadów. Zaobserwowano tu 25chronionych gatunków; 10 gatunków podlega ochronie ścisłej i 15 gatunków ochronie częściowej. Dominującą grupą kręgowców podlegających ochronie gatunkowej w Parku są ptaki, w tym 274 gatunki objęto ochroną ścisłą, 4 gatunki objęto ochroną strefową, są to: kania ruda Milvus milvus, bielik Haliaeetus albicilla, orzeł przedni Aquila chrysaetos, puchacz Bubo bubo, a w załączniku I do "Dyrektywy Ptasiej" znajduje się 69 gatunków. Ssaki stanowią drugą licznie reprezentowaną grupę kręgowych zwierząt chronionych. Na terenie Parku stwierdzono występowanie 21 gatunków ssaków ściśle chronionych i 15 gatunków podlegających ochronie częściowej. Gady reprezentowane są przez 5 gatunków, wszystkie objęte są ochroną częściową, a spośród 11 gatunków stwierdzonych płazów 5 - znajduje się na liście zwierząt chronionych ściśle i6 gatunków -na liście zwierząt chronionych częściowo. Spośród krągłoustych i ryb status ochrony ścisłej posiada 1 gatunek – minóg morski Petromyzon marinus oraz 9 gatunków ryb.

* PCKR/PCKZ - Polska Czerwona Księga Roślin/Polska Czerwona Księga Zwierząt 

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..