Ochrona przyrody

Obszary objęte ochroną ścisłą

Ochrona ścisła polega na całkowitym i trwałym zaniechaniu ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych na obszarach tej kategorii ochrony.

Ochroną ścisłą w granicach Słowińskiego Parku Narodowego objęto 13 obszarów z elementami swoistej flory i fauny, unikatowe biocenozy lub biotopy oraz cechy krajobrazu. Głównym obiektem chronionym jest Mierzeja Łebska, która tworzy kompleks unikalnych w skali ponadregionalnej form geomorfologicznych oraz miejsce naturalnych procesów przebudowy brzegu morskiego o wielkiej dynamice. Występują tu również wartościowe zbiorowiska leśne, nieleśne oraz ekosystemy wodne. Łączny areał obszarów chronionych wynosi 5 327,03 ha. Każdy z nich ma hasłową nazwę i określa najważniejszy przedmiot ochrony."Bielice"

pow. 3,71 ha, ochrona specyficznego ciągu rozwojowego gleb - bielic żelazisto-próchnicznych, O.O. Żarnowska

"Bory Torfowe"

pow. 9,28 ha, fragment boru bagiennego na torfie wysokim, O.O. Żarnowska

„Dołgie Wielkie”

pow. 146,75 ha, jezioro wraz ze zbiorowiskami szuwarowymi i przejściowotorfowiskowymi w strefie brzegowej, O.O. Rowy  

"Dołgie Małe"

pow. 6,45 ha, jezioro wraz z otaczającymi zbiorowiskami szuwarowymi oraz przejściowotorfowiskowymi, O.O. Rowy 

"Gackie Lęgi"

pow. 125,60 ha, ochrona lęgów ptasich, O.O. Żarnowska i Wodny 

"Gardnieńskie Lęgi"

pow. 382,35 ha, ochrona lęgów ptasich, O.O. Rowy i Wodny

"Klukowe Buki"

pow. 76,40 ha, reliktowy stary las bukowo-dębowy, O.O. Kluki 

"Klukowe Lęgi"

pow. 835,21 ha, ochrona lęgów ptasich, O.O. Kluki i Wodny

"Mierzeja"

pow. 3583,19 ha, ochrona wydm ruchomych i innych form geomorfologicznych związanych z procesami eolicznymi, O.O. Rąbka, Smołdziński Las, Rowy

"Moroszka"

pow. 56,28 ha, ochrona maliny moroszki gatunku borealno-arktycznego o reliktowym znaczeniu, O.O. Kluki

"Olszyna"

pow. 19,18 ha, fragment olsu rosnącego na torfie niskim, O.O. Żarnowska

"Wyspa Kamienna"

pow. 0,16 ha, O.O. Wodny

"Żarnowskie Lęgi"

 pow. 82,47 ha, ochrona ptasich lęgów, O.O. Żarnowska i O.O. Wodny
 
 
 

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..