Obw. Ochr. Rowy

Obwód Ochronny Rowy zajmuje powierzchnię 1888,3 ha. Siedziba Konserwatora Obwodu znajduje się w miejscowości Rowy w odległości 25 km od Dyrekcji Parku. Powierzchnia Obwodu obejmuje fragment Mierzei Łebskiej oddzielający jeziora Gardno i Dołgie Wielkie od morza oraz łąki, pastwiska i poldery nad jeziorem Gardno. Obejmuje oddziały oznaczone liczbami od 25 do 35 oraz 141-146 i podzielony jest na uroczyska: Dołgie, Moczary, Mikołajki, Polder, Gardna i Retowskie Bagna. W obrębie obwodu przebiega znaczna część turystycznego szlaku czerwonego, trzy odcinki szlaku czarnego, pętla szlaku zielonego, ścieżka przyrodnicza dla miłośników ornitologii, fragment szlaku rowerowego. O. O. Rowy obejmuje fragmenty obszarów ochrony ścisłej "Mierzeja" i "Gardnieńskie Lęgi". Wybitnymi walorami
przyrodniczymi charakteryzują się tereny lęgowe ptaków wodno-błotnych położone nad jeziorem Gardno, które uznano za Międzynarodową Ostoję Ptaków i objęto je stałym monitoringiem ornitologicznym. Realizowane są na nim zadania ochronne służące odtworzeniu(restytucji) półnaturalnych ekosystemów łąk i pastwisk – siedlisk ptasich, a przy okazji także odtworzeniu sposobów ich dawnego, kulturowego wykorzystywania rolniczego – ekstensywne wykosy i wypas bydła. Ponadto, na wybranej powierzchni lądu przylegającego do wschodniego brzegu tego jeziora realizowane są działania (renaturalizacyjne), które mają umożliwić przywrócenie rytmu naturalnych procesów i zjawisk przyrodniczych zachodzących na styku wody i lądu – okresowe zalewy tworzące dodatkowe biotopy (także miejsca lęgowe) ptaków wodno-błotnych, tarliska ryb słodkowodnych. Dodatkową atrakcją przyrodniczą Obwodu jest możliwość obejrzenia na powierzchni dzisiejszej plaży pozostałości po dawnych lasach bukowo-dębowych, które ponad 5 000 lat p.n.e. rozwijały się w głębi lądu w miejscu leżącym wówczas w znacznej odległości od brzegu morza. Podstawy pni tych drzew oraz organiczne podłoże na którym rosły, odsłaniane są zwłaszcza po gwałtownych sztormach.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..