Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie

W obecnej siedzibie istnieje od 1974 roku. Ekspozycja prezentuje przyrodę najważniejszych ekosystemów Słowińskiego Parku Narodowego: morza, plaży, wydm, lasów i jezior. W Muzeum znajdują się również eksponaty archeologiczne, m.in. narzędzia i naczynia, jakimi posługiwała się ludność zamieszkująca Pomorze w odległych epokach archeologicznych.

Od momentu utworzenia muzeum było wielokrotnie modernizowane. Najważniejsze inwestycje w ostatnim okresie to instalacja nowoczesnych systemów do prezentacji fotogramów, wymiana posterów ekspozycyjnych w salach poświęconych lasom i plażom, wzbogacenie muzeum o nowe eksponaty, przebudowa powierzchni wystawienniczych, w których prezentowane są obrazy, plakaty, fotografie autorstwa osób, dla których przyroda stała się źródłem inspiracji.

Obiekt częściowo przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Udostępnianie:

Od 1 października do 30 kwietnia – od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami Dyrektora SPN, w godz. 9.00 – 14.00

Od 1 maja do 30 września – codziennie w godz. 9.00 – 17.00.

Opłata za wstęp: 4,00 zł, 2,00 zł, lub 0,50 zł (cennik)

W Muzeum prowadzone są zajęcia edukacyjne (usługa płatna wg cennika) w formie lekcji muzealnych trwających około 45 min. Omawiane zagadnienia:


1. Miejsce i rola SPN w polskim systemie ochrony przyrody.

2. Przyrodniczo-turystyczna charakterystyka SPN.

3. Flora i fauna Słowińskiego Parku Narodowego (rośliny i zwierzęta plaży, lasów, jezior).

4. Mozaika ekosystemów, a bioróżnorodność w SPN.

W sali dydaktycznej z systemem audiowizualnym odbywają się zajęcia kameralne, prezentacje multimedialne i projekcje filmów przyrodniczych.

Proponowane prezentacje:

1.Walory przyrodniczo-krajobrazowe SPN

2.SPN – uwarunkowania prawne

3.Ptaki SPN

4.Ekosystemy leśne w SPN

5.Natura 2000 – ważne siedliska, gatunki zwierząt i roślin w SPN

6.Ślady zwierzątAdres: 76-214 Smołdzino, ul. Mostnika 1

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..