"polskie BSPA"

15 listopada 2007 r. w Krakowie Strony Konwencji o Ochronie Morza Bałtyckiego HELCOM, w tym polski Minister Środowiska w imieniu Rządu RP, podpisały Bałtycki Plan Działań. Jednym z jego segmentów jest "Bioróżnorodność i Ochrona Przyrody", zawierający decyzję o nominowaniu wszystkich zatwierdzonych bałtyckich obszarów Natura 2000 (jako wkład w tym zakresie państw członkowskich UE, Rosja wyznacza inne obszary) jako Bałtyckie Obszary Chronione (Baltic Sea Protection Areas - BSPAs) w ramach konwencji HELCOM do końca 2009 r. Podczas spotkania Grupy Implementacyjnej Bałtyckiego Planu Działań, które miało miejsce w październiku br. w Kopenhadze, Sekretariat Konwencji Helsińskiej zaapelował z prośbą o terminowe nominowanie obszarów do końca bieżącego roku, aby na początku 2010 r. możliwym było dokonanie ogólnej oceny kompletności i spójności Bałtyckich Obszarów Chronionych na potrzeby Spotkania Ministrów Stron Konwencji, które odbędzie się w Moskwie, w maju 2010 r.

Rząd RP do tej pory zgłosił 4 obszary powierzchniowo odpowiadające dwóm parkom narodowym: Wolińskiemu i Słowińskiemu oraz dwóm parkom krajobrazowym: Nadmorskiemu PK i PK Mierzeja Wiślana. W związku z powyższym Minister Środowiska nominował w dniu 31 grudnia 2009 r. pozostałe bałtyckie obszary Natura 2000 wyznaczone do tej pory w polskiej strefie Morza Bałtyckiego jako obszary HELCOM BSPA: 

1. PLH320018 Ujście Odry i Zalew Szczeciński
2. PLB990003 Zatoka Pomorska
3. PLB990002 Przybrzeżne Wody Bałtyku
4. PLC990001 Ławica Słupska
5. PLB220004 Ujście Wisły

Jednocześnie przekazano uaktualnione granice obszarów Natura 2000 pokrywających 
się z wyznaczonymi dotąd obszarami HELCOM BSPA: 

1. PLH320019 Wolin i Uznam (obszar pokrywający się z Wolińskim Parkiem Narodowym, BSPA ID 86) 
2. PLH220023 Ostoja Słowińska (obszar pokrywający się ze Słowińskim Parkiem Narodowym, BSPA ID 85) 
3. PLB220005 Zatoka Pucka (obszar pokrywający się z Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym, BSPA ID 84) 
4. PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (obszar pokrywający się z Parkiem Krajobrazowym Mierzeja Wiślana, BSPA ID 83). 

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..