1. Latarnia udostępniana jest cały rok, minimalnie w godzinach:

- od 1 maja do 15 czerwca w godz. 9.00 - 18.00

- od 16 czerwca do 31 sierpnia w godz. 9.00 - 20.00

- od 1 września do 30 września w godz. 9.00 - 18.00

- od 1 października do 30 kwietnia (wyłącznie dla grup minimum 10 osobowych, po uprzednim uzgodnieniu terminu z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem), od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora Parku w godz. 9.00 – 14.00.

2. Za wstęp na latarnię pobierane są opłaty. 

3. Na 15 minut przed zamknięciem latarni biletów wstępu nie sprzedaje się.

4. Zakupienie biletu traktowane jest jako akceptacja warunków niniejszego regulaminu.

5. Ogranicza się do 10 osób wielkość grup zwiedzających, w tym grup młodzieży i dzieci wyłącznie z opiekunem. W obiekcie może się znajdować tylko jedna grupa zwiedzających.

6. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy.

7. Zabrania się:

1) zrzucania z latarni wszelkich przedmiotów,

2) wspinania na barierkę oraz wychylania przez barierkę tarasu widokowego,

3) wspinania na elewację latarni,

4) wykonywania napisów i rysunków na ścianach i innych elementach konstrukcji latarni,

5) niszczenia sprzętu,

6) palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających,

7) wprowadzania psów (nie dotyczy psów asystentów osób niepełnosprawnych),

8. Na latarnię nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz naruszające ład i porządek publiczny.

9. Niewskazane jest wchodzenie na latarnię osobom cierpiącym na lęk wysokości lub inne schorzenia, które mogą być przyczyną wypadku.

10. Dzieci mogą zwiedzać latarnię wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

11. Przebywający na wieży muszą bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag osób uprawnionych do obsługi latarni, odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg zwiedzania obiektu.

12. Słowiński Park Narodowy nie odpowiada za uszkodzenia ciała oraz inne szkody osobowe i materialne wynikające z naruszenia tego regulaminu i poleceń obsługi.

 

 

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..