1. Wieża Rowokół udostępniana jest cały rok w następujących okresach, minimalnie w godzinach:

- od 1 maja do 30 czerwca w godz. 9.00 - 18.00,

- od 1 lipca do 31 sierpnia w godz. 9.00 - 20.00,

- od 1 września do 30 września w godz. 9.00 - 18.00,

- od 1 października do 30 kwietnia (wyłącznie dla grup minimum 10-osobowych, po uprzednim uzgodnieniu terminu z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem), od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora Parku w godz. 9.00 – 14.00.

2. Za wstęp na wieżę pobierane są opłaty. 

3. Na 15 minut przed zamknięciem wieży biletów wstępu nie sprzedaje się.

4. Zakupienie biletu traktowane jest jako akceptacja warunków niniejszego regulaminu.

5. Ogranicza się do 10 osób wielkość grup zwiedzających, w tym grup młodzieży i dzieci wyłącznie z opiekunem. W obiekcie może się znajdować tylko jedna grupa zwiedzających.

6. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy.

7. Zabrania się:

1) zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów,

2) wspinania na barierkę oraz wychylania przez barierkę tarasu widokowego,

3) wspinania na elewację wieży,

4) niszczenia sprzętu.

8. Wieża nie jest udostępniana dla turystów w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych:

1) w czasie gęstej mgły lub innych czynników ograniczających widoczność z wieży,

2) podczas opadów deszczu, śniegu, gołoledzi lub bezpośrednio po ich ustaniu – do momentu, gdy obsługa wieży uzna, że wejście na wieżę jest bezpieczne,

3) podczas burzy i wiatrów o prędkości przekraczającej 10 m/s,

4) po meteorologicznym ostrzeżeniu o sztormie.

9. Na wieżę nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz naruszające ład i porządek publiczny.

10. Niewskazane jest wchodzenie na wieżę osobom cierpiącym na lęk wysokości, z wadami serca, dysfunkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną wypadku.

11. Przebywający na wieży muszą bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag osób uprawnionych do obsługi wieży.

12. Słowiński Park Narodowy nie odpowiada za uszkodzenia ciała oraz inne szkody osobowe i materialne wynikające z naruszenia tego regulaminu i poleceń obsługi.

 

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..