1. Park nie świadczy usług przewodnickich, w związku z czym obowiązek zapewnienia przewodnika spoczywa na organizatorze wycieczki turystycznej.

2. Do każdej grupy turystycznej liczącej powyżej 10 osób wymagany jest przewodnik.

3. Liczba uczestników wycieczki turystycznej obsługiwanej przez jednego przewodnika nie może przekraczać 50 osób.

4. Obowiązkiem przewodnika jest poprawna interpretacja zagadnień przyrodniczych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy o Słowińskim Parku Narodowym.

5. Przewodników oprowadzających po terenie Parku obowiązują przepisy ujęte w zasadach udostępniania Parku oraz stosowanie się do poleceń pracowników Służby Parku i funkcjonariuszy Straży Parku.

6. Przewodnik odpowiada za bezpieczeństwo prowadzonej przez siebie grupy.

7. Wycieczki pod opieką przewodnika poruszają się po terenie Parku wyłącznie po wyznaczonych szlakach turystycznych oraz drogach publicznych.

8. Przewodnik jest zobowiązany do zapobiegania wszelkim działaniom ze strony oprowadzanej grupy, mogącym negatywnie wpłynąć na przyrodę i walory kulturowe Parku, w szczególności zakazom określonym w art.15 ustawy o ochronie przyrody m.in.: poruszania się poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi, drogami publicznymi, zakłócania ciszy, zatrzymywania się autokarem wycieczkowym w miejscach niedozwolonych.

 

 

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..