1. Filia Muzeum SPN w Rowach udostępniana jest przez cały rok:

1) od 1 września do 30 czerwca od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora Parku, w godz. 9.00 – 14.00 – wyłącznie w ramach zamawianej oferty edukacyjnej,

2) od 1 lipca do 31 sierpnia – codziennie w godz. 9.00–17.00, biletów nie sprzedaje się na pół godz. przed zamknięciem obiektu.

2. Filia Muzeum SPN w Rowach jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób z dysfunkcją ruchu.

3. Za wstęp do Filii Muzeum SPN w Rowach pobierane są opłaty. 

4. Zakupienie biletu traktowane jest jako akceptacja warunków niniejszego regulaminu.

5. Ogranicza się do 50 osób wielkość grup zwiedzających obiekt, w tym grup młodzieży i dzieci wyłącznie z opiekunem. W obiekcie może się znajdować tylko jedna grupa zwiedzających.

6. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy.

7. Zabrania się:

1) wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,

2) palenia tytoniu i papierosów elektronicznych,

3) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, a także wejścia osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

4) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),

5) jedzenia i picia w obiekcie,

6) niszczenia wyposażenia,

7) użytkowania wyposażenia i infrastruktury niezgodnie z przeznaczeniem.

8. Do Filii Muzeum SPN w Rowach nie będą wpuszczane osoby naruszające ład i porządek publiczny.

9. Przebywający w obiekcie muszą bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag pracownika SPN, odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg zwiedzania obiektu.

10. Słowiński Park Narodowy nie odpowiada za uszkodzenia ciała oraz inne szkody osobowe i materialne wynikające z naruszenia tego regulaminu i poleceń pracownika SPN.

 

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..