1. Filia Muzeum SPN w Rąbce udostępniana jest przez cały rok w ramach zamawianej oferty edukacyjnej w godzinach pracy pracownika SPN.

2. Filia Muzeum SPN w Rąbce jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób z dysfunkcją ruchu.

3. Za wstęp do Filii Muzeum SPN w Rąbce pobierane są opłaty. 

4. Na 30 minut przed zamknięciem Filii biletów wstępu nie sprzedaje się.

5. Zakupienie biletu traktowane jest jako akceptacja warunków niniejszego regulaminu.

6. Ogranicza się do 50 osób wielkość grup zwiedzających obiekt, w tym grup młodzieży i dzieci wyłącznie z opiekunem. W obiekcie może się znajdować tylko jedna grupa zwiedzających.

7. Ogranicza się do 30 osób wielkość grup zwiedzających Zaplecze edukacyjne.

8. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy.

9. Zabrania się:

1) wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,

2) palenia tytoniu i papierosów elektronicznych,

3) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, a także wejścia osób,

których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

4) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),

5) jedzenia i picia w obiekcie,

6) niszczenia wyposażenia,

7) użytkowania wyposażenia i infrastruktury niezgodnie z przeznaczeniem.

10. Do Filii Muzeum SPN w Rąbce nie będą wpuszczane osoby naruszające ład i porządek publiczny.

11. Przebywający w obiekcie i na Zapleczu muszą bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag pracownika SPN, odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg zwiedzania obiektu.

12. Słowiński Park Narodowy nie odpowiada za uszkodzenia ciała oraz inne szkody osobowe i materialne wynikające z naruszenia tego regulaminu i poleceń pracownika SPN.

 

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..