1. Udostępnienie Parku do fotografowania/filmowania lub nagrywania dźwięków odbywać się może w celach edukacyjnych, zarobkowych i promocyjno-informacyjnych.

2. Opłaty za udostępnienie Parku do fotografowania/filmowania lub nagrywania dźwięków w celach zarobkowych pobiera się przez cały rok.

3. Niezależnie od opłat za fotografowanie/filmowanie lub nagrywanie dźwięków pobiera się opłaty za wstęp do Parku, obiektów edukacyjnych oraz ofertę edukacyjną.

4. Udostępnienie Parku do fotografowania/filmowania lub nagrywania dźwięków w celach edukacyjnych odbywać się może wyłącznie na podstawie formularza – wniosku dostępnego na stronie internetowej Parku oraz pisemnego zezwolenia dyrektora Parku, w którym określone zostaną szczegółowe warunki udostępnienia.

5. Zezwolenie na fotografowanie/filmowanie lub nagrywanie dźwięków w celach edukacyjnych wydawane jest imiennie wyłącznie na osobę fotografującą/filmującą lub nagrywającą dźwięki, wejście asystenta (osoby towarzyszącej) wymaga odrębnej zgody (pisemnego zezwolenia) bez prawa wykonywania zdjęć/filmu lub nagrywania dźwięków.

6. Udostępnienie Parku do fotografowania/filmowania lub nagrywania dźwięków w celach zarobkowych odbywać się może wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej, w której określone zostaną szczegółowe warunki udostępnienia oraz pisemnego zezwolenia dyrektora Parku.

7. Udostępnienie Parku do fotografowania/filmowania lub nagrywania dźwięków w celach edukacyjnych oraz promocyjno – informacyjnych w ramach współpracy z gminami: Główczyce, Łeba, Smołdzino, Wicko, Ustka może odbywać się na podstawie zawieranych porozumień, przy czym każdorazowo wymaga pisemnego zezwolenia dyrektora Parku oraz zawarcia umowy cywilnoprawnej z Wykonawcą nagrań/zdjęć.

8. Udostępnienie Parku do fotografowania/filmowania lub nagrywania dźwięków w celach edukacyjnych oraz promocyjno-informacyjnych, w ramach współpracy z mediami, odbywa się nieodpłatnie, przy czym, każdorazowo, wymaga pisemnego zezwolenia dyrektora Parku.

9. Udostępnienie Parku do fotografowania/filmowania lub nagrywania dźwięków nie obejmuje gatunków zwierząt, przy których zamieszczono symbol „(3)” w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.2016.2183).

10. Wjazd pojazdów wykorzystywanych w trakcie udostępnienia do fotografowania/filmowania lub nagrywania dźwięków odbywa się wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia dyrektora Parku.

11. Jednorazowo, na obszarze jednego obwodu ochronnego może przebywać 5 osób, dla których wydano indywidualne zezwolenia na fotografowanie/filmowanie lub nagrywanie dźwięków w celach edukacyjnych, zarobkowych oraz promocyjno-informacyjnych, łącznie z osobami, dla których wydano zezwolenie na asystowanie.

12. Jednorazowo na obszarze całego Parku może przebywać 1 ekipa filmowa, przy czym łączna liczba osób w ekipie nie może przekraczać 35.

13. Dyrektor Parku kierując się dobrem ochrony przyrody ma prawo do odmowy wydania zezwolenia na udostępnienie obszaru Parku do fotografowania/filmowania lub nagrywania dźwięków.

 

 

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..