Wyłączenie łowiska Rowokół z udostępniania do amatorskiego połowu ryb

W związku z rozpoczęciem zaplanowanych prac realizowanych w ramach LIFE+ obejmujących przeprowadzenie renaturyzacji Doliny Łupawy oraz w nawiązaniu do pkt 3 „Regulaminu amatorskiego połowu ryb w śródlądowych wodach Słowińskiego Parku Narodowego” (załącznika nr 1 do zarządzenia nr 1/2023 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 3 stycznia 2023 roku w sprawie amatorskiego połowu ryb w Słowińskim Parku Narodowym), wprowadzone zostaje wyłączenie łowiska Rowokół z amatorskiego połowu ryb na odcinku rzeki Łupawy zawartym w obszarze leśnym Rowokół - Żelazo do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Wyłączenie łowiska wprowadzono zarządzeniem nr 18/2023 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie w sprawie wyłączenia z udostępnienia łowiska do amatorskiego połowu ryb w wodach SPN.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..