Nabór studentów na praktyki w Słowińskim Parku Narodowym

OGŁOSZENIE O NABORZE NA PRAKTYKI STUDENCKIE

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Szczegółowych informacji o programie praktyk w Słowińskim Parku Narodowym można uzyskać pod numerem telefonu 59 8117204 oraz adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe niezbędne przy organizacji praktyki studenckiej są dostępne poniżej

Zasady odbywania praktyk studenckich na terenie Słowińskiego Parku Narodowego

Należy złożyć skierowanie na praktykę studencką w SPN (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1) z podaniem terminu trwania praktyki, proponowanego programu praktyki oraz CV studenta.

1. Skierowanie na praktyki z uczelni należy złożyć najpóźniej w ciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem praktyk.

2. Słowiński Park Narodowy może udostępnić odpłatnie miejsca noclegowe lecz bez wyżywienia oraz nie zwraca kosztów dojazdu na praktyki.

3. Za praktyki nie przysługuje żadna gratyfikacja finansowa.

4. Pierwszeństwo przy kwalifikowaniu kandydatów na praktyki w SPN mają studenci następujących kierunków lub specjalności: ochrona przyrody, ochrona środowiska, kształtowanie środowiska przyrodniczego, biologia, geografia, turystyka, leśnictwo, rolnictwo, zarządzanie i planowanie przestrzenne.

5. Student powinien wykazać się znajomością przepisów prawnych z zakresu ochrony przyrody i środowiska.

6. Kierując studenta na praktykę uczelnia ma obowiązek zapewnienia, że student jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczającym może być zarówno uczelnia, jak i student indywidualnie)

Zakres zagadnień możliwych do realizacji podczas praktyk w SPN:

1. Pozyskanie wiedzy w zakresie BHP, ppoż. oraz ochrony tajemnicy służbowej,

2. Pozyskanie wiedzy w zakresie struktury organizacyjnej Parku i regulaminu pracy,

3. Poszerzenie wiedzy w zakresie podstaw prawnych funkcjonowania Parku (ustawa o ochronie przyrody, zadania ochronne dla Słowińskiego Parku Narodowego),

4. Prace w zakresie antropopresji na terenie Parku (wpływ turystyki na przyrodę) m.in.:

• monitoring ruchu turystycznego

• utrzymanie porządku na szlakach turystycznych

• patrolowanie szlaków turystycznych (ocena stanu szlaków, infrastruktury, fotografowanie infrastruktury turystyczno-edukacyjnej SPN)

5. Przekazywanie informacji publicznej (o zachowaniu bezpieczeństwa na szlakach, atrakcjach, miejscach udostępnianych, przepisów dla zwiedzających, zasad funkcjonowania Parku wynikających z ustawy o ochronie przyrody i zarządzeń.)

6. Ochrona czynna w ekosystemach leśnych i nieleśnych lądowych m.in.:

• pomiary powierzchni leśnych

• inwentaryzacja martwego drewna

• pomiary biomasy w ekosystemach nieleśnych

• konserwacja urządzeń na terenie Parku

7. Inne prace administracyjno porządkowe zgodnie z aktualnymi potrzebami Parku

O przyjęciu na praktykę decyduje SPN. W ramach kwalifikowania do odbycia praktyk decyduje kierunek studiów kandydata i kolejność wpłynięcia wniosku. SPN zastrzega możliwość rozmów z kandydatami oraz uzyskania innych informacji potrzebnych do weryfikacji skierowań.

Podstawą odbywania praktyk będzie porozumienie (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2) zawarte z uczelnią, którego załącznikiem będzie program praktyki.

O zamiarze rezygnacji z praktyk należy niezwłocznie poinformować SPN.

Czas odbywania praktyk: od 10 do 60 dni, w terminach: od 1 czerwca do 30 września 2018 roku. Park przyjmuje na praktykę zawodową wyłącznie do dwóch osób w jednym terminie.


Załączniki:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

zarzadzenie

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..