Opłaty za wędkowanie oraz zasady obowiązujące w roku 2021


Opłaty za wędkowanie w wodach Słowińskiego Parku Narodowego w roku 2021 można dokonać od 01.01.2021. Opłaty należy dokonać za pośrednictwem serwisu internetowego www.wedkowaniespn.eparki.pl
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju Kasa Słowińskiego Parku Narodowego jest nieczynna do odwołania.
Przed dokonaniem opłaty należy zapoznać się z aktualnymi zasadami połowu które są opisane w regulaminach amatorskiego połowu ryb oraz cenniku Powyższe regulaminy weszły w życie zarządzeniem Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 17.12.2020 r. w sprawie amatorskiego połowu ryb 
Wędkujący w roku 2021 zobowiązany jest do prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb  i złożenia dokumentu do siedziby Słowińskiego Parku Narodowego po zakończeniu obowiązywania zezwolenia.
Wszystkie aktualne zasady amatorskiego połowu ryb można znaleźć na stronie internetowej Słowińskiego Parku Narodowego pod adresem https://slowinskipn.pl/pl/dla-wedkarzy.html

Uwaga właściciele psów

tnSłowiński Park Narodowy informuje, że na terenie Parku obowiązuje zakaz wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 1818);
Powyższe wynika z art. 15 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), na które SPN nie ma odstępstwa od zakazu.
Uwzględniając powyższe, mapka poglądowa przedstawia trasy, którymi istnieje możliwość poruszania się z psami w Parku.


Mapka poglądowa

Wprowadzenie internetowego systemu opłat za wędkowanie

Informujemy, że został uruchomiony internetowy system sprzedaży licencji wędkarskich na amatorski połów ryb w wodach Słowińskiego Parku Narodowego. Zakupu licencji można dokonywać za pośrednictwem serwisu internetowego www.slowinskipn.eparki.pl

Regulamin sprzedaży online oraz regulamin wędkowania znajduje się na w/w stronie w zakładkach informacje i regulamin.

Zasady i opłaty obowiązujące na terenie SPN w 2020 r.

W 2020 roku obowiązują opłaty za udostępnianie SPN zgodnie z zarządzeniem nr 16/2020 dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego w sprawie zasad i opłat za udostępnianie Słowińskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych oraz do fotografowania i filmowania. Zarządzenie dostępne jest w zakładce BIP.
Wnioski o udostępnienie SPN do fotografowania/filmowania/dokumentacji zdjęciowej/nagrywania dźwięków w celach edukacyjnych, komercyjnych oraz promocyjno – informacyjnych dostępne są na stronie głównej Słowińskiego Parku Narodowego w zakładce Do pobrania.

Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych

Aktualne informację Polskiego Związku Parków Narodowych dostępne sę na stronie


http://zpppn.pl


W celu otwarcia strony należy wpisac w/w link w nowym oknie przeglądarki

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..