Konferencja- " O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkańcach"

"O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkańcach"

Konferencja przyrodnicza i warsztaty tematyczne 18 – 20 października 2019 r.
Orzechowo Morskie k. Ustki – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Leśnik”

 Organizator:
Stowarzyszenie    na    Rzecz    Wspierania    Bioróżnorodności    „MATECZNIK”    z    siedzibą w Szczecinku.

 Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk,
JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Pan prof. dr hab. Jan Pikul,
JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, Pan dr hab. Zbigniew Osadowski prof. AP,
Dyrektor Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu  Jagiellońskiego  w  Krakowie,  Pani dr hab. Maria Niklińska, prof. UJ,
Przewodniczący Prezydium Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO), Pan prof. dr hab. Maciej Skorupski.

 Dofinansowanie:
Organizator złożył wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek został przyjęty i pozytywnie oceniony.


 Współpraca:
    Dyrekcja Słowińskiego Parku Narodowego,
        Dyrekcja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie,
Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Środkowopomorskie”,
Stowarzyszenie Naukowo Techniczne w Słupsku.
 
 Piątek, 18.10.2019 r.


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników w godzinach: od 16:00 – 17:30 Godz. 17:30 – 18:00 – rejestracja
Godz. 18:00 – 18:10 – prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, przewodniczący konferencji, Instytut Badawczy Leśnictwa – powitanie i sprawy organizacyjne
Godz. 18:10 – 18:20 – Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego – otwarcie konferencji
Godz. 18:20 – 18:30 – Stanisław Jachowski, prezes Stowarzyszenia „MATECZNIK”  –   założenia  i cel konferencji oraz powitanie w imieniu organizatora
Godz.  18:30  –  19:30  –  dr  Andrzej   Kruszewicz,  Miejski Ogród  Zoologiczny    w Warszawie -
„Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzętami”
Godz. 19:30 – 19:45 – dyskusja – sesja posterowa – Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik”
Godz. 19:45 – uroczysta kolacja

 Sobota, 19.10.2019 r.


Godz. 7:00 – 8:00 – śniadanie
Godz. 8:00 – 8:15 – sesja posterowa – Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności
„Matecznik”

Godz. 8:15 – 9:00 – prof. dr hab. Wanda Olech, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w War- szawie – „Czy żubry powinny na siebie zarabiać?”

Godz. 9:00 – 9:45 – prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa
w Sękocinie Starym – "Ochrona przyrody przez użytkowanie, czyli czwarty wymiar lasu".

Godz. 9:45 – 10:15 – przerwa kawowa
Godz. 10:15 – 11:00 – prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – „Ochrona i zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących, ze szczególnym uwzględnieniem populacji wilków w Europie”
Godz. 11:00 – 11:40 – prof. dr hab. Maciej Skorupski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu –
„Trudne pytania o konflikt człowiek – drapieżnik, padają nie tylko w Polsce”
Godz. 11:40 – 12:00 – dr Izabela Wierzbowska, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków – „Sytuacje konfliktowe z udziałem dziko żyjących zwierząt w terenach zurbanizowanych”
Godz. 12:00 – 12:15 – dr inż. Maciej Lesiak, Dzikie Pogotowie, Kraków „Problemy prawne, techniczne i medialne podczas rozwiązywania konfliktów z dzikimi zwierzętami”
 
Godz. 12:15 – 12:30 – przerwa kawowa
Godz.    12:30    –    12:50    –    Ryszard    Czeraszkiewicz,    Szczeciński    Klub    Przyrodników
– "Problemy ze zwierzętami dziko żyjącymi na terenach zurbanizowanych i konieczność zarządzania ich populacjami na przykładzie miast Pomorza Zachodniego"
Godz. 12:50 – 13:15 – dr inż. Michał Skakuj, Ekoaviation, Komitet ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami – "Zasada zrównoważonego rozwoju w ograniczaniu zagrożeń środowiskowych na lotniskach"
Godz. 13:15 – 14:00 przerwa obiadowa

Godz. 14:00 – 14:45 – dr Miłosz Marszał – Kościelniak, Kancelaria Adwokacka w Częstochowie
–    "Odpowiedzialność prawna za treści przekazów medialnych dotyczących ochrony i użytko- wania zasobów przyrodniczych"
Godz. 14:45 –  15:30  –  dr  inż.  Piotr  Wawrzyniak,  Regionalna  Dyrekcja  Lasów  Państwowych w Białymstoku – „Łoś – fakty, mity, a perspektywy”
Godz. 15:30 – 16:15 – prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
–    „Porosty ważnym składnikiem naszych lasów”

Godz. 16:15 – 16:45 – przerwa kawowa

Godz. 16:45 – 17:30 – prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – „Las naturalny, a las gospodarczy – na czym polegają różnice?”
Godz. 17:30 – 18:30 – dyskusja i wnioski

Godz. 18:30 – 19:00 – sesja posterowa – Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodno- ści „MATECZNIK” – dyskusja
Godz. 19:00 – kolacja

Niedziela, 20.10.2019 r.


Godz. 7:30 – 8:30 – śniadanie i wykwaterowanie z OSW „Leśnik” w Orzechowie Morskim

Godz. 8:30 – 9:10 – czas na przejazd własnymi pojazdami z Orzechowa Morskiego do Słowiń- skiego Parku Narodowego do miejsca zbiórki na parkingu w miejscowości Czołpino
Godz. 9:10 – 13:00 – Warsztaty tematyczne w Słowińskim Parku Narodowym:

Godz. 9:10 – 10:00 - Marek Sobocki – dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego – edukacja ekolo- giczna w „Domu Latarnika” w Czołpinie
Godz. 10:00 – 10:45 - dr hab. Jakub Borkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – "Populacja je- leni w Słowińskim Parku Narodowym, a interesy ochrony przyrody: koegzystencja czy kon- flikt?"
 
Godz. 10:45 – 11:00 – przerwa kawowa

Godz. 11:00 – 13:00 - Marek Sobocki – dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego – osobliwości przyrodnicze SPN, pokaz terenowy
Godz. 13:00 – 13:40 – obiad

Godz. 13:40 – 14:00 - podsumowanie oraz zakończenie konferencji i warsztatów

 Komitet organizacyjny konferencji:


1.    Grzegorz Jaworski – Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „MATECZNIK”,
2.    Jarosław    Staniszewski    –    Stowarzyszenie    na    Rzecz    Wspierania    Bioróżnorodności
„MATECZNIK”.
3.    Piotr Beszterda – Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „MATECZNIK”.
4.    Maciej Depczyk – Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „MATECZNIK”.
5.    Marek Sobocki – Słowiński Park Narodowy.
6.    Magdalena Borowiec-Wieczorek – Stowarzyszenie Naukowo Techniczne w Słupsku.
7.    Dr Andrzej Kruszewicz – Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie.
8.    Prof. dr hab. Henryk Okarma – Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
9.    Prof. dr hab. Maciej Skorupski – Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu UP w Poznaniu.

W Parku nie ma wyznaczonych plaż naturystów

Informujemy, że na terenie SPN nie ma wyznaczonych plaż dla naturystów. Park nigdy nie wyrażał zgody na ich lokalizację. Plaża usytuowana w Łebie powstała z inicjatywy Miasta Łeby                                  i zlokalizowana została na zachód od portu jachtowego w Łebie w kierunku granicy z SPN. Wszystkie miejsca udostępniane w Parku zatwierdzane są Zarządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego (z póź.zm.). Plaże naturystyczne w zarządzeniu tym nie figurują. Jednocześnie informujemy, ze rozbieranie się poza miejscami oficjalnie wyznaczonymi może stać w sprzeczności z odpowiednim zachowaniem się                  w miejscach publicznych.
Poniżej zamieszczamy linki dotyczące powstania tej plaży.
https://dziennikbaltycki.pl/w-lebie-powstanie-plaza-dla-nudystow-zdjecia/ar/10742326
https://dziennikbaltycki.pl/w-lebie-otwarto-plaze-dla-nudystow-gdzie-mozna-plazowac-nago/ar/12143329

Obiekty turystyczne wyłączone z użytkowania

Informujemy, że w związku z wynikami okresowej  kontroli obiektów turystycznych oraz uwagami dotyczącymi nieodpowiedniego stanu technicznego, obiekty:
- pomost widokowy nad jez. Łebsko w O.O. Żarnowska
- wieża widokowa w Rąbce nad jez. Łebsko w O.O. Rąbka
- wieża widokowa w Klukach nad jez. Łebsko w O.O. Kluki
zostały wyłączone z użytkowania do odwołania.
Za utrudnienia przepraszamy.

Opłaty obowiązujące na terenie SPN w 2019 r.

W 2019 roku obowiązują opłaty za udostępnianie SPN zgodnie z zarządzeniem nr 8/2019 i 22/2019 dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego w sprawie zasad i opłat za udostępnianie Słowińskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz do fotografowania i filmowania. Powyższe dokumenty dostępne są w zakładce BIP [link 1], [link 2]

Zachowywanie się w stosunku do dzikich zwierząt

01.	Cielę jelenia pozostawione w wysokiej trawie – nie potrzebuje pomocy człowieka

Na widok porzuconego lub rannego dzikiego zwierzęcia, najczęściej budzi się w nas potrzeba natychmiastowej mu pomocy. Pomoc ta, udzielona w niewłaściwy sposób może wyrządzić zwierzęciu więcej krzywdy, niż pożytku.

Czytaj więcej

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..