Uwaga właściciele psów

tnSłowiński Park Narodowy informuje, że na terenie Parku obowiązuje zakaz wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 1818);
Powyższe wynika z art. 15 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), na które SPN nie ma odstępstwa od zakazu.
Uwzględniając powyższe, mapka poglądowa przedstawia trasy, którymi istnieje możliwość poruszania się z psami w Parku.


Mapka poglądowa

Zasady i opłaty obowiązujące na terenie SPN w 2020 r.

W 2020 roku obowiązują opłaty za udostępnianie SPN zgodnie z zarządzeniem nr 16/2020 dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego w sprawie zasad i opłat za udostępnianie Słowińskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych oraz do fotografowania i filmowania. Zarządzenie dostępne jest w zakładce BIP.
Wnioski o udostępnienie SPN do fotografowania/filmowania/dokumentacji zdjęciowej/nagrywania dźwięków w celach edukacyjnych, komercyjnych oraz promocyjno – informacyjnych dostępne są na stronie głównej Słowińskiego Parku Narodowego w zakładce Do pobrania.

Czasowe zamknięcie Muzeum i zawieszenie zajęć

Czasowe zamknięcie Muzeum i zawieszenie zajęć

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 Słowiński Park Narodowy informuje, że czasowo zamyka Muzeum SPN w Czołpinie i jego filie w Rowach i Rąbce oraz zawiesza organizację wszelkich zajęć, wydarzeń i warsztatów edukacyjnych.

Ankieta dotycząca postrzegania przez różne grupy społeczne nowych trendów charakteryzujących uprawianie wędkarstwa w Polsce

Zachęcamy do wypełnienia ankiety zgodnie z prośbą Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza.
Szanowni Państwo,
Zwracamy się nie tylko do pasjonatów wędkarstwa, ale również do miłośników przyrody z prośbą o udział i pomoc przy badaniach naukowych obejmujących postrzeganie przez różne grupy społeczne nowych trendów charakteryzujących uprawianie wędkarstwa w Polsce. Analiza zebranych danych będzie wykorzystana przy opracowaniu publikacji naukowych z zakresu rybactwa i socjologii, jak również skierowana będzie do szerokiego odbiorcy w formie artykułów popularnonaukowych oraz wystąpień na konferencjach, seminariach i szkoleniach. W tym celu stworzyliśmy wersję online ankiety, która znajduje się w linku poniżej:
http://ankiety.infish.com.pl/ankieta/3/9475748d08203c4b10d9ad2d23888d40
Licząc na zrozumienie i pomoc w badaniach pragniemy zachęcić do wypełnienia ankiety.
Z poważaniem
Tomasz Czerwiński
Zakład Bioekonomiki Rybactwa

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..