! WAŻNE - Informacja o uszkodzeniu mostu na rzecze Pustynce

pustynka tn

Oznaczenie granicy obszaru udostępnionego na jeziorze Łebsko przy miejscowości Izbica

Informujemy, że granica wyznaczająca fragment jeziora Łebsko udostępniony do amatorskiego połowu ryb z łodzi i pływania rekreacyjnego przy miejscowości Izbica została oznaczona żółtymi pławami. Granica wyznaczająca obszar rozciąga się od ujścia rzeki Łeby do jeziora Łebsko na wschodzie do pomostu w miejscowości Kluki na zachodzie. Dzięki oznaczeniu granica udostępnionego obszaru będzie bardzo dobrze widoczna. Przekroczenie granicy będzie skutkowało interwencją Straży Parku"

Uwaga właściciele psów

tnSłowiński Park Narodowy informuje, że na terenie Parku obowiązuje zakaz wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 1818);
Powyższe wynika z art. 15 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), na które SPN nie ma odstępstwa od zakazu.
Uwzględniając powyższe, mapka poglądowa przedstawia trasy, którymi istnieje możliwość poruszania się z psami w Parku.


Mapka poglądowa

Opłaty za wędkowanie oraz zasady obowiązujące w roku 2022

Opłaty za wędkowanie w wodach Słowińskiego Parku Narodowego na rok 2022 można dokonać od 01.01.2022 r.
Opłaty za wędkowanie należy dokonać za pośrednictwem:
- serwisu internetowego  www.wedkowaniespn.eparki.pl (zasady określa Regulamin sprzedaży licencji wędkarskich w Słowińskim Parku Narodowym) lub
- bezpośrednio w kasie Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie w godzinach: 8:00-15:00, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy oraz wyjątkowych sytuacji).
Przed dokonaniem opłaty należy zapoznać się z aktualnymi zasadami połowu ryb które są opisane w regulaminach amatorskiego połowu ryb oraz cenniku. Powyższe regulaminy weszły w życie zarządzeniem nr 48/2021 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 22.12.2021 r. w sprawie amatorskiego połowu ryb w Słowińskim Parku Narodowym
Wędkujący w roku 2022 zobowiązany jest do prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb i złożenia dokumentu do siedziby Słowińskiego Parku Narodowego po zakończeniu obowiązywania zezwolenia. Niezłożenie rejestru do siedziby SPN będzie się wiązać z brakiem możliwości wykupieniem zezwolenia na kolejny okres.
Wędkujący na łowisku musi posiadać rejestr z wpisaną datą wędkowania i w przypadku złowienia ryb bieżącego wypełniania rejestru. Posiadanie na bieżąco wypełnianego rejestru i aktualnej opłaty upoważnia do wędkowania w wodach SPN.
Wszystkie aktualne zasady amatorskiego połowu ryb można znaleźć na stronie internetowej Słowińskiego Parku Narodowego pod adresem

Wprowadzenie internetowego systemu opłat za wędkowanie

Informujemy, że został uruchomiony internetowy system sprzedaży licencji wędkarskich na amatorski połów ryb w wodach Słowińskiego Parku Narodowego. Zakupu licencji można dokonywać za pośrednictwem serwisu internetowego www.slowinskipn.eparki.pl

Regulamin sprzedaży online oraz regulamin wędkowania znajduje się na w/w stronie w zakładkach informacje i regulamin.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..