Udostępnione łowiska

Wędkowanie na wodach śródlądowych

 

 

Łowisko: Łebsko

 

z łodzi:

-        południowa część toni jeziora, poza pasem przybrzeżnych szuwarów, ograniczona linią prostą łączącą ujście rzeki Łeby na wschodzie do pomostu w miejscowości Kluki na zachodzie. Obowiązuje zakaz połowu ryb w 300 m pasie wody przylegającym do brzegu jeziora na odcinku od wieży widokowej w Klukach do miejscowości Lisia Góra.

-        wschodnia cześć toni jeziora ograniczona linią prostą łączącą pomost i wieżę widokową w miejscowości Rąbka na północy i wierzchołek półwyspu Żarnowskiego na południu, w terminie od 1 czerwca do 15 października. Obowiązuje zakaz połowu ryb w 300 m pasie wody przylegającym do płw. Żarnowskiego, a na pozostałym akwenie zakaz wpływania w pas trzcin i oczeretów.

z brzegu:

-        lewy i prawy brzeg rzeki Łeby od granicy SPN w górnym jej biegu do mostu na trasie Izbica-Gać;

-        lewa strona rzeki Łeby od mostu na trasie Izbica-Gać do ujścia do jeziora Łebsko;

-        rzeka Stara Łeba od mostu drogowego przy miejscowości Izbica do ujścia do jeziora Łebsko;

-        odcinek brzegu jeziora pomiędzy ujściem rzeki Łeby i ujściem rzeki Stara Łeba;

-        lewy i prawy brzeg rzeki Łeby od wypływu z jeziora Łebsko do granicy SPN;

-        kanał Gardno-Łebsko od przepompowni obok miejscowości Przybynin do wału ochronnego przy kanale melioracyjnym biegnącym wzdłuż jeziora Łebsko;

-        kanał Łupawa-Łebsko od granicy SPN do kanału melioracyjnego za ostatnim przepustem w kierunku jeziora Łebsko;

-        południowo-zachodnia strona kanału łączącego kanał Łupawa-Łebsko z kanałem Łebsko-Gardno;

-        odcinek brzegu jeziora Łebsko – od ujścia rzeki Pustynki do ok. 1 km od pomostu w Klukach w kierunku północnozachodnim do końca drogi gruntowej biegnącej od skrzyżowania w Klukach za posesją o numerze 14 (miejsce oznaczone tablicą informacyjną SPN).

 

 

Łowisko: Gardno

 

z łodzi:

-        południowo-wschodnia część toni jeziora ograniczona linią prostą od ujścia rzeki Łupawy do ujścia rzeki Grabownicy, poza pasem przybrzeżnych szuwarów;

z brzegu:

-        południowo-wschodni brzeg jeziora ograniczony przepompownią przy płn. granicy wsi Gardna Wielka i Płytą Retowską;

-        lewy brzeg rzeki Łupawy w miejscowości Rowy od kanału biegnącego w stronę oczyszczalni ścieków do granicy SPN;

-        prawy brzeg rzeki Łupawy w miejscowości Rowy od rozwidlenia przy jeziorze do granicy SPN.

Zabronione jest przechodzenie, przepływanie oraz wędkowanie na kanale w Rowach, biegnącym od rzeki Łupawy w kierunku oczyszczalni ścieków (wał przeciwpowodziowy).

 

 

Łowisko: Pustynka

 

z brzegu:

-        prawy brzeg rzeki od granicy SPN w górnym jej biegu do punktu odległego o 1 km w kierunku jeziora Łebsko od mostu usytuowanego na drodze Kluki – Izbica.

 

 

Łowisko: Rowokół

 

z brzegu:

-        odcinek rzeki zawarty w obszarze leśnym Rowokół – Żelazo.

 

 

 

Wędkowanie na wodach morskich

 

 

Amatorski połów ryb w pasie Morza Bałtyckiego leżącego w granicach Słowińskiego Parku Narodowego może odbywać się całodobowo, wyłącznie z brzegu (łowienie z plaży, brodzenie) na odcinku plaży w miejscach udostępnionych w celach rekreacyjnych, pomiędzy słupkami 201 – 211 km brzegu morskiego, z wyłączeniem miejsc wyznaczonych do kąpieli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..