Istnieje możliwość indywidualnego poruszania się po wszystkich szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych oraz plaży.


Korzystanie z parkingów

Od 1 listopada nie pobieramy  opłaty za postój na parkingu w Rąbce i Czołpinie (tj. parking leśny oraz tzw. jednostka wojskowa).


Infrastruktura
Bezpłatne punkty widokowe oraz obiekty przeznaczone do odpoczynku na szlakach są  udostępniane, jednak należy pamiętać, również podczas korzystania z tych obiektów, o środkach bezpieczeństwa wynikających z ogólnych obostrzeń i przepisów, tj. zachowanie odległości pomiędzy osobami, zasłanianie twarzy, jeżeli na świeżym powietrzu nie możesz utrzymać minimum 2-metrowego dystansu od innych, stosowanie środków dezynfekujących lub noszenie rękawiczek.
Wieże widokowe, w Rąbce koło parkingu oraz w Klukach przy pomoście są nieczynne do odwołania, ze względu na zły stan techniczny.


Sanitariaty
Wraz z końcem sezonu, czyli od  1 października sanitariaty stacjonarne w Czołpinie oraz w Rąbce są nieczynne. Toalety przenośne na szlakach turystycznych stawiane są tylko w sezonie letnim.


Restauracje
Punkty gastronomiczne w Czołpinie po sezonie letnim są nieczynne natomiast w miejscowości w Rąbka funkcjonowanie uzależnione jest od dzierżawcy (poza sezonem otwarta w zależności od zainteresowania  klientów oraz rozwijającej się sytuacji w zakresie wprowadzenia strefy żółtej lub czerwonej wynikającej z obostrzeń COVID-19).


Przewozy
Od 1 listopada przewozy okazjonalne z Łeby do Rąbki nie funkcjonują. Przewozy wózkami wolnobieżnymi (typu meleks) z Rąbki do wydm oraz wypożyczalnia rowerów – pozostają nieczynne do odwołania.


Rejsy statkiem
Żegluga pasażerska na jeziorze Łebsko poza sezonem letnim nie funkcjonuje.


Obiekty edukacyjne
Muzeum SPN w Czołpinie jest otwarte dla zwiedzających, w okresie od 1 października do 30 kwietnia od wtorku do piątku oraz co drugą sobotę w godzinach 10:00 –14:00 za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora Parku.
Przed wejściem do obiektu należy wykupić bilet oraz zapoznać się z obowiązującym w danym punkcie regulaminem, dostępnym w zarządzeniu nr 16/2020 dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 10.04.2020 roku w sprawie zasad i opłat za udostępnianie SPN w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych oraz do fotografowania/filmowania.
Zasady udostępniania Muzeum SPN w Czołpinie w związku z  nieustannym rozprzestrzenianiem się  epidemii COVID-19, zostały uregulowane zarządzeniem  nr 45/2020 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 01.09.2020r., ww. zarządzenie  dostępne pod linkiem:  
https://bip.slowinskipn.pl/images/ogl/2020/160920a/ogloszenie.pdf

Latarnia morska w Czołpinie oraz wieża Rowokół w Smołdzinie są czynne, od 1 października do 30 kwietnia (wyłącznie dla grup minimum 10-osobowych, po uprzednim uzgodnieniu terminu z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem), od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora Parku w godz. 9.00 – 14.00.

Została ograniczona liczba osób mogących przebywać jednocześnie w latarni do maksymalnie 5 osób, na wieży do maksymalnie 4 osób. Zwiedzający są zobowiązani do stosowania zasad dystansu społecznego, środków ochrony indywidualnej, tj. maseczki, przyłbice lub inne środki ochrony twarzy oraz do dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektu.
Zasady udostępniania latarni morskiej w Czołpinie oraz wieży Rowokół w Smołdzinie w związku z  nieustannym rozprzestrzenianiem się  epidemii COVID-19, zostały uregulowane  Zarządzeniem  nr 45/2020 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 01.09.2020r., ww.  zarządzenie  dostępne pod linkiem:
https://bip.slowinskipn.pl/images/ogl/2020/160920a/ogloszenie.pdf

Ekspozycja historyczna Wyrzutni Rakiet w Rąbce poza sezonem letnim nie funkcjonuje.
Filie Muzeum SPN w Rąbce oraz w Rowach są nieczynne do odwołania.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..