Istnieje możliwość indywidualnego poruszania się po wszystkich szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych oraz plaży.


Korzystanie z parkingów
Parking w Rąbce jest czynny – za parking pobierane są opłaty za każdą rozpoczętą godzinę u dzierżawcy.
Od 10.06.2020 r. na parkingach w Czołpinie, tj. parking leśny oraz tzw. jednostka wojskowa, a od 01.07.2020 r. na parkingu Dołgie Wielkie, są pobierane opłaty zgodnie z zarządzeniem nr 16/2020 dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 10.04.2020 roku w sprawie zasad i opłat za udostępnianie SPN w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych oraz do fotografowania/filmowania.
Cennik znajduje się również pod linkiem 
Opłatę za parking można dokonać kupując bilet bezpośrednio w punkcie poboru opłat przy wjeździe na parking.
Opłaty na parkingach w Czołpinie: leśnym i  tzw. jednostka wojskowa są pobierane za każdą rozpoczętą godzinę postoju, natomiast na parkingu przy jeziorze Dołgie Wielkie za dzień.
Zważywszy na stale utrzymującą się sytuację związaną z epidemią koronawirusa zalecamy stosowanie płatności bezgotówkowych. Dochody uzyskane z opłat za parkingi przeznaczone są na działania statutowe Parku – przede wszystkim na ochronę przyrody i utrzymanie infrastruktury turystycznej, realizowanej w ramach zadań ochronnych Słowińskiego Parku Narodowego.
Mieszkańcy gmin Smołdzino oraz Główczyce informujemy, że chcąc skorzystać bezpłatnie z ww. parkingów w Obwodzie Ochronnym Smołdziński Las, należy przed wjazdem okazać obsłudze dokument poświadczający stałe zamieszkanie na terenie jednej z ww. wymienionych gmin.


Infrastruktura
Bezpłatne punkty widokowe oraz obiekty przeznaczone do odpoczynku na szlakach są  udostępniane, jednak należy pamiętać, również podczas korzystania z tych obiektów, o środkach bezpieczeństwa wynikających z ogólnych obostrzeń i przepisów, tj. zachowanie odległości pomiędzy osobami, zasłanianie twarzy, jeżeli na świeżym powietrzu nie możesz utrzymać minimum 2-metrowego dystansu od innych, stosowanie środków dezynfekujących lub noszenie rękawiczek.
Wieże widokowe, w Rąbce koło parkingu oraz w Klukach przy pomoście są nieczynne do odwołania, ze względu na zły stan techniczny.


Sanitariaty
Zapewnione są kabiny sanitarne na szlakach turystycznych, w miejscach koncentracji ruchu turystycznego. Toalety wyposażono w dezynfekujące środki, ponadto dla zapewnienia większego bezpieczeństwa osób z nich korzystających, we wszystkich toaletach serwis obywa się codziennie (z kompleksową dezynfekcją). Sanitariaty stacjonarne są natomiast nieczynne do odwołania. Zwracamy szczególną uwagę o dbałość o higienę rąk – obowiązkowo po skorzystaniu z toalety, należy dezynfekować ręce własnymi środkami odkażającymi.


Restauracje
Punkty gastronomiczne w Czołpinie oraz w Rąbce są czynne. W punktach gastronomicznych winna być zachowana odpowiednia odległość między stolikami.


Przewozy
Przewozy okazjonalne z Łeby do Rąbki prowadzone są od 01.06.2020 r. do 31.10.2020 r. Dla zachowania bezpieczeństwa obowiązuje zakrywanie ust i nosa przez osoby korzystające z przewozów oraz stosowanie rękawiczek lub płynów dezynfekujących dłonie.
Przewozy wózkami wolnobieżnymi (typu meleks) z Rąbki do wydm oraz wypożyczalnia rowerów – pozostają nieczynne do odwołania.


Rejsy statkiem
Funkcjonowanie żeglugi pasażerskiej na jeziorze Łebsko uzależnione jest od armatora prowadzącego rejsy - obecnie czynna.


Obiekty edukacyjne
Muzeum SPN w Czołpinie, latarnia morska w Czołpinie oraz wieża Rowokół w Smołdzinie są otwarte dla zwiedzających. Przed wejściem do obiektu należy wykupić bilet oraz zapoznać się z obowiązującym w danym punkcie regulaminem, dostępnym w zarządzeniu nr 16/2020 dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 10.04.2020 roku w sprawie zasad i opłat za udostępnianie SPN w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych oraz do fotografowania/filmowania. Więcej informacji w zakresie udostępniania Muzeum SPN w Czołpinie  w zakładce „Czy Muzea są czynne?”.
Latarnia morska w Czołpinie jest czynna codziennie w godzinach:
    10 czerwca – 15  czerwca: 9.00 – 18.00
    16 czerwca – 31 sierpnia: 9.00 – 20.00
    1 września – 30 września: 9.00 – 18.00
Została ograniczona liczba osób mogących przebywać jednocześnie w latarni do maksymalnie 5 osób. Zwiedzający są zobowiązani do stosowania zasad dystansu społecznego, środków ochrony indywidualnej, tj. maseczki, przyłbice lub inne środki ochrony twarzy oraz do dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektu.
Wieża Rowokół jest czynna codziennie w godzinach:
    18 czerwca – 30 czerwca: 9.00 – 18.00
    1 lipca – 31 sierpnia: 9.00 – 20.00
    1 września – 30 września: 9.00 – 18.00     
Została ograniczona liczba osób mogących przebywać jednocześnie na wieży do maksymalnie 4 osób. Zwiedzający są zobowiązani do stosowania zasad dystansu społecznego, środków ochrony indywidualnej, m.in. do dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektu.
Ekspozycja historyczna Wyrzutni Rakiet w Rąbce jest czynna.
Filie Muzeum SPN w Rąbce oraz w Rowach są nieczynne do odwołania.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..