Bilet wstępu do Parku można nabyć w dwojaki sposób:
• korzystając z aplikacji internetowej dostępnej pod linkiem https://slowinskipn.eparki.pl/
• kupując bezpośrednio w punkcie poboru opłat przy wejściach do Parku
Na terenie SPN pobieramy opłaty za wstęp do Parku od 1 maja do 30 września
https://slowinskipn.pl/pl/cennik-turystyka/oplaty-za-wstep.html
Zważywszy na stale utrzymującą się sytuację związaną z epidemią koronawirusa zalecamy korzystanie z formy płatności online lub stosowanie płatności bezgotówkowych. Dochody uzyskane z biletów wstępu przeznaczone są na działania statutowe Parku – przede wszystkim na ochronę przyrody i utrzymanie infrastruktury turystycznej, realizowanej w ramach zadań ochronnych Słowińskiego Parku Narodowego.


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMIN: GŁÓWCZYCE, ŁEBA, SMOŁDZINO, USTKA I WICKO
Szanowni Mieszkańcy ww. gmin, informujemy, że od dnia 10.06.2020 r. wchodząc na teren SPN należy pobrać tzw. bilet zerowy, który będzie można nabyć w punkcie kasowym lub na stronie https://slowinskipn.eparki.pl/. Ponadto przy punkcie poboru opłat lub w razie kontroli w terenie należy okazać dokument potwierdzający stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych gmin, zgodnie z zarządzeniem nr 16/2020 dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 10.04.2020 roku w sprawie zasad i opłat za udostępnianie SPN w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych oraz do fotografowania/filmowania.
Bilet zerowy obowiązuje osoby, od których nie pobiera się opłat za wstęp do Parku, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 z późn. zm.), tj. dla:
1) dzieci w wieku do 7 lat;
2) osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
3) uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego;
4) mieszkańców gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym;
5) osób udających się do miejsc kultu religijnego;
6) członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2019 poz. 1390 z późn. zm.) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..