Artykuły

Inwazja obcych!

sześć obrazków przedstawiających inwazyjne gatunki obce (IGO)W dniach 9-10 października 2023 roku, pracownicy Słowińskiego Parku Narodowego uczestniczyli w konferencji naukowej:  Inwazja obcych – IGO zagrożenie różnorodności biologicznej. Konferencja, która odbyła się na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, miała na celu poszerzenie wiedzy i podniesienie świadomości o zagrożeniach, jakie niosą obce gatunki inwazyjne, głównie zwierząt, dla przyrody Polski. Skierowana była ona do pracowników takich instytucji, jak: Parki Narodowe i Krajobrazowe, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Generalna i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Polski Związek Łowiecki, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Weterynaryjna oraz lekarze weterynarii wolnej praktyki, samorządy, pracownicy naukowi, organizacje pozarządowe. Jak ważny jest to obecnie problem, świadczyć może fakt objęcia honorowym patronatem konferencji przez Ministra Klimatu i Środowiska - Panią Annę Moskwę, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - Pana Andrzeja Szwedy-Lewandowskiego i Głównego Lekarza Weterynarii - Pana Pawła Niemczuka.
Słowiński Park Narodowy nie jest odosobnioną wyspą. Przed nim stoi bardzo trudne wyzwanie, jakim jest usuwanie gatunków obcych (roślin, zwierząt, grzybów i pośrednio patogenów). Ich obecność na terenie Parku wywiera destrukcyjny wpływ na bioróżnorodność, stanowiąc poważne zagrożenie dla rodzimych gatunków. Stąd też, w zadaniach ochronnych Słowińskiego Parku Narodowego, na lata 2023-2025 oraz w projektowanych zadaniach na kolejne okresy uwidocznione są zagrożenia płynące z obecności inwazyjnych, obcych gatunków (IGO) oraz sposoby minimalizacji tych zagrożeń.
Głównym wektorem wprowadzania obcych gatunków jest oczywiście człowiek, który w sposób świadomy lub nieświadomy przyczynia się do tego, że nasza przyroda ubożeje. Obecność inwazyjnych gatunków obcych, co należy podkreślić,  stanowi również bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..