Artykuły

Ponad 37 mln zł pozyskane dla 6 samorządów Strefy Przybrzeżnej

osiem uśmiechniętych dorosłych osób, elegancko ubranych, dwie kobiety i sześciu mężczyzn, dwie osoby trzymają dokumenty, w tle herby gmin i budynki mieszkalne.Partnerstwo „Strefa Przybrzeżna”, w którym to Słowiński Park Narodowy ma status  obserwatora, uzyskało wsparcie Samorządu Województwa Pomorskiego na swoje projekty strategiczne w wysokości 37.237 mln zł. Jest to efekt wspólnej pracy samorządów lokalnych i wdrażania opracowanej w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego strategii terytorialnej.
Taką kwotę wsparcia dla projektów Partnerstwa określa „Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna”. Zostało ono podpisane w dniu 29 września 2023 r. w Smołdzinie przez wójtów i burmistrzów reprezentujących Partnerstwo oraz przez Marszałka Województwa Pomorskiego, p. Mieczysława Struka.
Fundusze te pochodzą z programu Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 (FEP) i przeznaczone będą na działania gmin Główczyce, Łeba, Smołdzino, miasto i gmina Ustka oraz Wicko związane z realizacją 21 zadań inwestycyjnych. Wspierane przedsięwzięcia obejmują m.in. termomodernizację budynków publicznych, poprawę gospodarki wodno-ściekowej i zaopatrzenia w wodę, ochronę przeciwpowodziową i retencję, a także rozwój infrastruktury kultury oraz poprawę bezpieczeństwa pożarowego obszaru. Słowiński Park Narodowy jest mocno zainteresowany tymi zadaniami, a w szczególności rozbudową oczyszczalni ścieków w Smołdzinie, której szacunkowy koszt projektu wyniesie 16 260 165 zł (netto), z czego wartość dofinansowania z UE – 13 821 140 zł. Niewątpliwie realizacja tego, bardzo ważnego zadania, zaplanowanego na lata 2024 – 2028, wpłynie korzystnie na ekosystemy Słowińskiego Parku Narodowego, tj. na poprawę jakości wód rzeki Łupawy i jeziora Gardno.
Kolejnym krokiem Partnerstwa będzie instytucjonalizacja współpracy samorządów lokalnych w formule stowarzyszenia gmin, którego powołanie planowane jest jeszcze w bieżącym roku. Stowarzyszenie „Strefa Przybrzeżna” kontynuować będzie wspólne działania po zakończeniu projektu „Centrum Wsparcia Doradczego”, pozyskując kolejne fundusze, pogłębiając współpracę lokalną i przygotowując dalsze wspólne projekty Partnerstwa w obszarze m. in. efektywności energetycznej, ochrony przyrody i spraw społecznych.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..