Artykuły

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Naturalne zasoby obszarów granicznych w warunkach zmieniającego się klimatu"

Plakat na którym znajduje się informacja o konferencji NARBAC 2022, jej termin 26-27 września oraz loga wspsółorganizatorswVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Naturalne zasoby obszarów granicznych w warunkach zmieniającego się klimatu”, organizowana przez Akademię Pomorską w Słupsku i współorganizowana przez Czernichowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny oraz Słowiński Park Narodowy, odbyła się w dniach 26-27 września 2022 roku jako spotkanie on-line hostowane w Słupsku. Konferencja poświęcona była problematyce wpływu zmian klimatycznych na naturalne zasoby szeroko rozumianych obszarów granicznych.
Zakres tematyczny konferencji NARBAC koncentrował się wokół szeregu zagadnień w odniesieniu do zmian klimatu:
- przeszłych i obecnych zmian środowiskowych,
- tendencji zmian bioróżnorodności w różnych ekosystemach granicznych,
- wpływu zmian globalnych na gospodarkę sektorową: leśnictwo, energetyka, transport, rolnictwo, gospodarkę przestrzenną i obszary zurbanizowane,
- zanieczyszczeń i stanu środowiska wód powierzchniowych i obszarów morskich,
- zapisu przeszłej i obecnej działalności gospodarczej człowieka,
- emisji zanieczyszczeń do wybranych komponentów środowiska,
- polityki klimatycznej - działań edukacyjnych i adaptacyjnych,
- zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu,
- wpływu rozwoju turystyki i rekreacji na ekosystemy graniczne.
Podczas Konferencji pracownik SPN, p. Magdalena Jędro wygłosiła prezentację pt. „Owady zapylające w SPN – wirtualny spacer”.
Publikacja materiałów konferencyjnych możliwa będzie w czasopismach: Studia Quaternaria (w jęz. angielskim) - 70 pkt, Baltic Coastal Zone (w jęz. angielskim) - 5 pkt, Słupskie Prace Geograficzne (w jęz. polskim, angielskim, rosyjskim) - 5 pkt.
Więcej informacji na temat Konferencji dostępnych jest na stronie internetowej VI Międzynarodowej Konferencji.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..