Artykuły

Ochrona sieweczki obrożnej w Słowińskim Parku Narodowym w sezonie 2021

Sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula) objęta jest ścisłą ochroną gatunkową, wymaga ochrony czynnej, a na „Czerwonej liście ptaków Polski” została umieszczona z kategorią EN – zagrożona (Wilk i in. 2020). W Parku głównym terenem lęgowym tego gatunku są nadmorskie plaże i wydmy, pojedyncze pary obserwowane są również na zagłębieniach międzywydmowych.
Coroczne monitoringi prowadzone przez pracowników Parku wykazały, że populacja „plażowa” sieweczki w SPN uległa znacznemu spadkowi i w latach 2012-2018 wynosiła jedynie 9-14 par. Ze względu na zmniejszającą się populację tego cennego gatunku Słowiński Park Narodowy we współpracy z Błękitnym Patrolem WWF i Grupą Badawczą Ptaków Wodnych KULING prowadzi już od 2018 r. ochronę lęgów sieweczek poprzez zakładanie koszy lęgowych oraz kolorowe znakowanie obrączkami ornitologicznymi. Kosze zakładane są na uprzednio znalezione lęgi i mają na celu ochronę jaj przed drapieżnictwem oraz nieumyślnym zdeptaniem przez ludzi.
Sezon 2021 był w ochronie sieweczki w Parku czasem „wzlotów i upadków”. Cieszyła nas wzrastająca liczba par, powroty znanych i nowych ptaków z obrączkami, jednak martwiła presja lisa i czynniki, które trudno kontrolować – na przykład sztormowa, nieprzewidywalna pogoda w maju. Mimo tych okoliczności, dzięki ochronie czynnej obserwujemy wzrost liczby par sieweczek: populacja „plażowa” liczyła w 2021 r. aż 24 pary, zaobserwowano również dwie pary na zagłębieniu międzywydmowym k. Wydmy Łąckiej. Łącznie na plaży i na zagłębieniu międzywydmowym zaobserwowano 26 par, 23 lęgi, w tym 12 lęgów z pisklętami. Odnotowano co najmniej 37 piskląt, spośród których zaobrączkowano 24.
Dzięki kolorowym obrączkom znamy historię kilku osobników lęgowych w tym roku w SPN. Przykładowo:
- nasza „ulubiona”, parkowa para N91 (samica) i N93 (samiec) doczekała się 4 piskląt,
- z sukcesem gniazdował samiec V4, pochodzący z lęgu chronionego koszem, potomek sieweczki HE (również pochodzącej z lęgu chronionego koszem w SPN),
- gniazdowały ptaki K6 (samiec z Jantaru) i T7 (samica ze Słajszewa, z lęgu chronionego koszem), które w ubiegłym roku były parą, natomiast w tym roku doszło u nich do „rozwodu” i miały nowych partnerów bez obrączek,
- samiec H3 rodem z Helu gniazdował już trzeci sezon na Mierzei Łebskiej,
- powrócili inni „starzy znajomi” – sieweczka T2 (rodem ze Słajszewa), U6 (z SPN), P36 (również z SPN),
- pojawiły się nowe ptaki – AJ (rodem ze Słajszewa), T9 (również ze Słajszewa), E0 (z SPN) oraz para rodem z SPN – HV (potomek E97) i CJ.
Wyklute w poprzednich latach w SPN sieweczki gniazdowały w 2021 r. również na plażach poza Parkiem: sieweczka HT na poligonie w Ustce, HC na Mierzei Sarbskiej (dochowała się 3 piskląt), HE w Słajszewie (miał 4 pisklęta), a U4 (rodem z parkowych „kopalnych dębów”) w Białogórze, J5 w Ujściu Wisły z partnerką Y02, HH przy przekopie Mierzei Wiślanej.
Jak co roku, otrzymaliśmy również bardzo interesujące wiadomości o naszych ptakach z zagranicy. W Holandii w kwietniu obserwowano sieweczkę E0, natomiast w październiku - E9 na jednej z Wysp Kanaryjskich, Lanzarote (w odległości 3788 km od miejsca jej zaobrączkowania).
Ochrona czynna sieweczki w Parku to setki kilometrów pieszych patroli, podczas których wyszukiwane są sieweczkowe pary i ich lęgi, dziesiątki wkopanych koszy lęgowych i metry ogrodzenia dookoła koszy, a także wiele wyedukowanych osób. Praca ta nie byłaby możliwa w pojedynkę, jest ona efektem działań zarówno pracowników Parku, jak i niezastąpionych, niestrudzonych i pomysłowych wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF – Pawła Żmudy, Elżbiety i Wojciecha Bagińskich oraz Barbary i Zdzisława Rzeźników. Wsparcie merytoryczne Magdy Dziermańskiej oraz Szymona Bzomy z GBPW KULING, którzy zainspirowali nas do działania oraz czuwają nad projektem, jest również nie do przecenienia.
Z niecierpliwością oczekujemy wiadomości o „naszych” sieweczkach na zimowiskach i przygotowujemy się do kolejnego sezonu lęgowego. Zapraszamy do obejrzenia poniższej galerii zdjęć, dokumentującej nasze prace oraz same sieweczki.
Literatura
Wilk T., Chodkiewicz T., Sikora A., Chylarecki P., Kuczyński L. 2020. Czerwona lista ptaków Polski. OTOP, Marki.

 


Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..