Artykuły

Obchody Światowego Dnia Mokradeł w Słowińskim Parku Narodowym

W tym roku Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest pod hasłem „Mokradła i woda" – i jest to rok szczególny, świętujemy bowiem 50. rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych. Poprzez obchody Dnia Mokradeł chcemy podkreślić znaczenie tych szczególnych obszarów w wymiarze globalnym.

 

Zapraszamy na dwa wydarzenia współtworzone przez Słowiński Park Narodowy z tej okazji:

- prelekcję online: „Przyrodnik na mokradłach” organizowaną przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej i SPN - opowieść o tym czym są mokradła i torfowiska, o roślinach występującym na bagnach, klimatotwórczej roli mokradeł i dwojakiej działalności bobrów. Podczas prelekcji odbędzie się wirtualna wycieczka na torfowiska Parku, relacjonowana na: stronie Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku


- obchody Światowego Dnia Mokradeł organizowane przez Centrum Ochrony Mokradeł oraz Wydział Biologii UW, podczas których w kąciku dla dzieci wysłuchać będzie można opowieść o skrzacie Torfiku Krakuliku prosto z obszaru Ramsar Słowiński Park Narodowy. O szczegółach tego wydarzenia można przeczytać na stronie Centrum Ochrony Mokradeł

Pamiętajmy, że narastający kryzys wodny, spowodowany działalnością człowieka i zmianami klimatu, zagraża ludziom i przyrodzie. Osuszając mokradła, niszczymy nieodwracalnie zasoby wody, bogaty świat roślin i zwierząt oraz usługi ekosystemowe, które świadczą ekosystemy podmokłe. Mokradła magazynują i oczyszczają wodę, są podstawą globalnej gospodarki, zapewniają nam bezpieczeństwo i dają wyżywienie, a roślinom i zwierzętom oferują miejsce do życia.

 

Wzrost liczby ludności, urbanizacja i określone wzorce konsumpcji odcisnęły nieodwracalnie piętno na terenach podmokłych. W związku z zanikaniem i zanieczyszczaniem mokradeł zaostrzył się kryzys wodny, który zagraża życiu na Ziemi.

 

Możemy mieć wystarczająco dużo wody dla przyrody i dla nas, jeśli:

- przestaniemy niszczyć, a zaczniemy odtwarzać tereny podmokłe,

- nie będziemy przegradzać rzek tamami, ani przekraczać wydobycia z warstw wodonośnych,

- zajmiemy się zanieczyszczeniami, przede wszystkim oczyścimy źródła wody pitnej,

- zwiększymy efektywność wykorzystania wody, będziemy mądrze użytkować tereny podmokłe,

- uznamy temat wody i terenów podmokłych za istotny w planach rozwoju i zarządzania zasobami.

 

Po kliknięciu w poniższe grafiki można pobrać plakat Dnia Mokradeł i ulotkę z podstawowymi informacjami o wodzie, mokradłach oraz ich ścisłych powiązaniach z życiem i działalnością człowieka:


Plakat Ulotka strona 1  Ulotka strona 2


Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..