Artykuły

Wizyta czeskiego Komitetu Mokradłowego w Słowińskim Parku Narodowym

Komitet Mokradłowy jest grupą doradczą, złożoną z ekspertów zajmujących się badaniem, ochroną i administrowaniem obszarami wodno-błotnymi na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym mokradłami. Komitet Mokradłowy powstaje na podstawie Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (zwanej Konwencją Ramsarską). Celem Komitetu Mokradłowego jest promowanie celów Konwencji Ramsarskiej na możliwie najszerszym polu oraz wsparcie Krajowego Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej w jej wdrażaniu.
W dniach 19-20 września w Słowińskim Parku Narodowym odbyła się wizyta studyjna czeskiego Komitet Mokradłowego, podczas której członkowie Komitetu zapoznali się z zagadnieniami takimi jak: sposoby zarządzania, priorytety ochrony, prowadzenie badań naukowych, zrównoważone użytkowanie oraz działania z zakresu edukacji i komunikacji. Poza Słowińskim PN, wycieczka zaplanowana była również w innych obszarach RAMSAR - Stawach Milickich, Ujściu Wisły, Parku Narodowym „Ujście Warty” oraz Torfowiskach Doliny Izery. Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń członków dwóch Komitetów Mokradłowych – polskiego i czeskiego.
 Podczas wizyty pracownicy SPN pokazali czeskim gościom jedne z najpiękniejszych miejsc w Parku – ruchome wydmy i latarnię morską w Czołpinie, torfowisko Krakulice oraz jezioro Łebsko. Goście zobaczyli unikatową florę wydm, boru bażynowego i torfowisk oraz mieli okazję do obserwowania przelotu ptaków siewkowych wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Szczególny zachwyt wzbudziły cenne gatunki roślin, takie jak tajęża jednostronna, lnica wonna, goździk piaskowy, czy długosz królewski. Wizyta była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z zakresu ochrony mokradeł oraz przedstawienia realizacji i efektów projektów prowadzonych na terenie Parku, takich jak:
• Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH 220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 (LIFE13 NAT/PL/000018) – głównym celem projektu jest kształtowanie właściwego stanu siedlisk dla zapewnienia skutecznej ochrony ptaków wodno-błotnych na polderach jeziora Gardno (Poder Gardna IX i X), udrożnienie korytarza ekologicznego rzeki Łupawy dla swobodnej migracji ryb i minogów przez budowę przepławki przy piętrzeniu Elektrowni Wodnej w Smołdzinie oraz poprawienie naturalnych procesów fluwialnych w dolinie rzeki Łupawy oraz jej starorzeczy. Podczas wizyty goście zobaczyli przepławkę w Smołdzinie oraz dowiedzieli się wielu ciekawych informacji na temat projektu.
• Reduction of CO2 emissions by restoring degraded peatlands in Northern European Lowland (LIFE Peat Restore, LIFE15CCM/DE/000138) – międzynarodowy projekt prowadzony w Słowińskim Parku Narodowym przez Klub Przyrodników. Jednym z celów projektu w Polsce jest przywrócenie naturalnego reżimu wodnego na torfowiskach objętych projektem poprzez budowę 214 zapór (zastawek) wykonanych z drewna i zdegradowanego torfu, tak aby roślinność torfotwórcza mogła znów się rozwinąć i zainicjować ponowne odkładanie złóż torfu. Członkowie czeskiego Komitetu Mokradłowego zobaczyli jedną z powierzchni przeznaczonych do renaturyzacji oraz uzyskali informacje na temat historii ochrony torfowisk w Parku.
• "Polskie Ostoje Ptaków" (LIFE09 NAT/PL/000263) – zakończony projekt mający ma na celu wdrażanie i doskonalenie aktywnej ochrony ptaków wodno-błotnych na obszarach o wysokim znaczeniu przyrodniczym. Prowadzony był w pięciu polskich parkach narodowych: Biebrzańskim, Drawieńskim, Narwiańskim, Słowińskim oraz Parku Narodowym Ujścia Warty

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..