Artykuły

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Naturalne zasoby obszarów granicznych w warunkach zmieniającego się klimatu”

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Naturalne zasoby obszarów granicznych w warunkach zmieniającego się klimatu”, organizowana przez Akademię Pomorską w Słupsku i współorganizowana przez Słowiński Park Narodowy oraz Czernichowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny odbyła się w dniach 24-25 września 2020 roku w Słupsku, w formie on-line.
Konferencje NARBAC są cyklicznymi, międzynarodowymi spotkaniami organizowanymi naprzemiennie w Polsce u na Ukrainie. Poświęcone są problematyce wpływu zmian klimatycznych na naturalne zasoby szeroko rozumianych obszarów granicznych. Zakres tematyczny koncentruje się wokół szeregu zagadnień w odniesieniu do zmian klimatu:
• zapis zmian w osadach czwartorzędowych w oparciu o dane paleobiologiczne i paleozoologiczne;
• zapis przeszłej i analiza obecnej działalności gospodarczej człowieka w środowisku przyrodniczym;
• metody badań przeszłych zmian i prognozowanie;
• emisja zanieczyszczeń do wybranych komponentów środowiska;
• polityka klimatyczna - działania redukcyjne i adaptacyjne;
• zmiany warunków produkcji rolnej;
• tendencje zmian bioróżnorodności w różnych ekosystemach granicznych;
• rozwój turystyki (geoturystyki) i rekreacji;
• wpływ zmian globalnych na gospodarkę sektorową: leśnictwo, energetyka, transport, rolnictwo, gospodarka przestrzenna i obszary zurbanizowane;
• zrównoważony rozwój regionalny i lokalny z uwzględnieniem zmian klimatu;
• funkcjonowanie obszarów chronionych w warunkach niestabilności klimatycznej.
Mimo braku możliwości spotkania się „na żywo” w tym roku, konferencja była doskonałą okazją do podyskutowania o wielu kwestiach związanych ze zmieniającym się klimatem i jego wpływie na środowisko. W trakcie wielu wystąpień wywiązała się bardzo ciekawa i konstruktywna dyskusja pomiędzy uczestnikami. Podczas konferencji pracownicy Słowińskiego Parku Narodowego przedstawili następujące prezentacje:
• Jędro M. Wirtualna wycieczka po Słowińskim Parku Narodowym / Słowiński National Park - Virtual Tour
• Jędro M., Jędro G., Goc M. Północ-południe, czyli współczesne obserwacje południowych gatunków owadów w Słowińskim Parku Narodowym / North and South - contemporary records of southern insect species in the Słowiński National Park
• Żydyk W., Sopek P. Projekt „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH 220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 (LIFE13 NAT/PL/000018)" - realizacja i doświadczenia / Project „Conservation of selected habitats and species in Ostoja Słowińska PLH220023 and Pobrzeże Słowińskie PLB220003 Stage I (LIFE13 NAT/PL/000018)" - realisation and experience
Artykuły z Konferencji umieszczone zostaną w książce abstraktów. Możliwa jest również publikacja artykułów w czasopismach: Studia Quaternaria oraz Baltic Coastal Zone. Więcej informacji na temat konferencji, w tym plan konferencji i materiały do pobrania, znajduje się na stronie https://narbac.apsl.edu.pl/pl

1

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..