Cennik

Komplet zapisów dotyczących zasad i opłat za udostępnianie Słowińskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych oraz do fotografowania/filmowania zawiera zarządzenie dyrektora SPN nr 8/2023 zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej SPN.

Wysokość opłat za wstęp do Parku:
Jednorazowy wstęp ważny 1 dzień:
•    Dorośli: 8,00 zł
•    Uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami tych osób, żołnierze służby czynnej, osoby dorosłe legitymujące się pisemnym zezwoleniem Dyrektora Parku na realizację zajęć edukacyjnych w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Parku, przewodnicy terenowi prowadzący grupę turystyczną: 4,00 zł
Wielokrotny wstęp ważny 3 dni:
•    Dorośli: 19,50 zł
•    Uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, żołnierze służby czynnej: 10,00 zł
Wielokrotny wstęp ważny 7 dni:
•    Dorośli: 36,50 zł
•    Uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, żołnierze służby czynnej: 18,00 zł
Wielokrotny wstęp ważny 14 dni:
•    Dorośli: 56,00 zł
•    Uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, żołnierze służby czynnej: 28,00 zł
Wielokrotny wstęp ważny 30 dni:
•    Dorośli: 107,00 zł
•    Uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, żołnierze służby czynnej: 53,50 zł
Nie pobiera się opłaty za wstęp do parku narodowego lub za udostępnienie niektórych jego obszarów od:kliknij


Wysokość opłat za wstęp do udostępnianych obiektów:
Muzeum SPN w Czołpinie:
•    Dorośli: 16,00 zł
•    Uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, nauczyciele, wychowawcy: 12,00 zł
•    Osoby w grupach powyżej 10 osób: 8,00 zł
•    Członkowie rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U.2021 poz. 1744) posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny: 1,00 zł
Filia Muzeum SPN w Rowach, Filia Muzeum SPN w Rąbce, Wieża widokowa Rowokół, Latarnia morska w Czołpinie:
•    Dorośli: 8,00 zł
•    Uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, nauczyciele, wychowawcy: 4,00 zł
•    Członkowie rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U.2021 poz. 1744) posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny: 1,00 zł
Nie pobiera się opłaty za wstęp do obiektów od: kliknij
Osoby, które zgodnie z zarządzeniem nie wnoszą opłat lub wnoszą opłaty w określonej wysokości, bądź ich przedstawiciele ustawowi lub osoby upoważnione przez przedstawiciela ustawowego są zobowiązane do okazania dokumentu upoważniającego do zwolnienia.
Brak dokumentu, odmowa jego okazania lub odmowa pisemnego podpisania oświadczenia o spełnieniu wymaganego kryterium skutkuje poniesieniem opłaty w wysokości 100%.


Opłata za ‘Kompleks Czołpino’:
•    Dorośli: 24,00 zł
•    Uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, nauczyciele, wychowawcy: 14,00 zł
Opłata obejmuje wstęp do Parku, wstęp do Muzeum SPN w Czołpinie i wstęp na latarnię morską w Czołpinie.


Opłata za ‘Kompleks Centrum Parku’:
•    Dorośli: 30,00 zł
•    Uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, nauczyciele, wychowawcy: 18,00 zł
Opłata obejmuje wstęp do Parku, wstęp do Muzeum SPN w Czołpinie, wstęp na latarnię morską w Czołpinie oraz wstęp na wieżę widokową na Rowokole.


Wysokość opłat za realizację oferty edukacyjnej:
Opłaty za zajęcia edukacyjne realizowane przez pracowników Parku:
•    Opłata za zajęcia/lekcję w Muzeum SPN w Czołpinie (około 90 minut): 100,00 zł
•    Opłata za zajęcia/lekcję w Filii Muzeum SPN w Rąbce lub w Rowach (do 45 min.): 50,00 zł
•    Opłata za prelekcję, prezentację multimedialną, zajęcia kameralne w sali dydaktycznej w Muzeum SPN w Czołpinie (grupa do 30 osób, do 60 min.):
100,00 zł
•    Opłata za prelekcję, prezentację multimedialną, zajęcia kameralne w sali dydaktycznej w Filii Muzeum SPN w Rąbce lub w Rowach (grupa do 30 os., do 60 min.): 100,00 zł
•    Opłata za materiały do zajęć kameralnych – plastycznych (opłata od osoby, grupa min. 10 os. , do 45 min.): 4,00 zł
•    Opłata za zajęcia edukacyjne w terenie do 6 godz. dla grup do 30 os.: 350,00 zł
•    Opłata za wycieczkę edukacyjną dla grup od 31 do 50 os.: 450,00 zł
•    Opłata za zajęcia specjalistyczne w terenie z zakresu leśnictwa, botaniki, zoologii, geografii lub nauk pokrewnych z pracownikiem merytorycznym z danej dziedziny za każdą rozpoczętą godzinę zajęć: 100,00 zł
•    Opłata za udostępnianie zdjęć z zasobów archiwum Parku do jednorazowej publikacji (za jedno zdjęcie) z wyłączeniem przypadków opisanych w Rozdziale 4 ust. IV. Pkt. 2-4 zarządzenia: 250,00 zł

Nie pobiera się opłaty za realizację oferty edukacyjnej od: kliknij
a

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..