Cennik

Opłaty za wstęp do SPN

Jednorazowy wstęp ważny 1 dzień

 

dorośli 

6,00 zł

uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem, żołnierze służby czynnej, osoby dorosłe legitymujące się pisemnym zezwoleniem Dyrektora SPN na odbycie zajęć edukacyjnych w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem SPN, przewodnicy terenowi prowadzący grupę turystyczną

3,00 zł

Wielokrotny wstęp ważny 3 dni

 

dorośli

15,00 zł

uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, żołnierze służby czynnej

7,50 zł

Wielokrotny wstęp ważny 7 dni

dorośli

28,00 zł

uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, żołnierze służby czynnej

14,00 zł

Wielokrotny wstęp ważny 14 dni

 

dorośli

42,00 zł

uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, żołnierze służby czynnej

21,00 zł

Wielokrotny wstęp ważny 30 dni

 

dorośli

90,00 zł

uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, żołnierze służby czynnej

45,00 zł

 

Nie pobiera się opłaty za wstęp do parku narodowego lub niektóre jego obszary od:

a) dzieci w wieku do lat 7;

b) osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;

c) uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w Słowińskim Parku Narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem SPN;

d) uczniów szkół objętych programem edukacyjnym SPN;

e) osób udających się do wyznaczonych w SPN miejsc plażowania;

f) mieszkańców gmin Główczyce, Łeba, Smołdzino, Ustka i Wicko na podstawie ważnego dokumentu poświadczającego stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych gmin;

g) członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2016.786.) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Opłaty za wstęp do udostępnianych obiektów (za każdy obiekt)

Muzeum Przyrodnicze SPN w Smołdzinie,

Filia muzeum w Rąbce i Rowach wraz z zapleczem

Wieża widokowa na Rowokole

Latarnia morska w Czołpinie

dorośli

4,00 zł

uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, nauczyciele i opiekunowie/wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych działających w państwach UE, osoby fizyczne odznaczone odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”

2,00 zł

uczniowie, studenci, dorośli odbywający zajęcia edukacyjne w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem SPN

0,50 zł

 

Nie pobiera się opłaty za wstęp do obiektów od:

a) dzieci w wieku do lat 7;

b) osób fizycznych odznaczonych: Orderem Orła Białego, Orderem Zasługi RP, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaka honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, wyróżnionych tytułem „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

c) osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;

d) mieszkańców gmin Główczyce, Łeba, Smołdzino, Ustka i Wicko na podstawie ważnego dokumentu poświadczającego stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych gmin;

e) członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2016.785.) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny;

f) pracowników parków narodowych i członków ich rodzin za okazaniem legitymacji służbowej przez pracownika Parku narodowego lub innego dokumentu świadczącego o zatrudnieniu w parku narodowym.

Opłata za wstęp na zaplecze pobierana jest w ramach opłaty za wstęp do Muzeum Przyrodniczego SPN lub jego filii. Wejście na zaplecze odbywa się z pracownikiem Parku bądź samodzielnie pod warunkiem posiadania kompletu folderów dedykowanych zapleczu.

Opłaty za realizację oferty edukacyjnej

Opłaty za zajęcia edukacyjne realizowane przez pracowników SPN

 

Opłata za zajęcia/lekcję w Muzeum SPN w Smołdzinie, Filii w Rąbce i Rowach (zapoznanie ze zbiorami do 45 min)

30,00 zł

Opłata za prelekcję, prezentację multimedialną, zajęcia kameralne w sali dydaktycznej (grupa do 30 os., do 2 godz.)

50,00 zł

Opłata za zajęcia kameralne – plastyczne w sali edukacyjnej (opłata od osoby, grupa do 30 os., do 45 min.)

2,00 zł

Opłata za zajęcia na zapleczu edukacyjnym „Przyrodnicza układanka – woda, …” (grupa do 30 os., do 45 min.)

30,00 zł

Opłata za zajęcia edukacyjne w terenie do 6 godz. dla grup do 30 os.

150,00 zł

Opłata za wycieczkę edukacyjną w terenie do 6 godz. dla grup powyżej 30 os. (do 50 os.)

160,00 zł

Opłata za zajęcia specjalistyczne w terenie z zakresu leśnictwa, botaniki, zoologii, geografii lub nauk pokrewnych z pracownikiem merytorycznym z danej dziedziny za każdą rozpoczętą godzinę zajęć

60,00 zł

Opłaty za udostępnianie:

 

Sali edukacyjnej do projekcji filmu przyrodniczego (grupa do 45 osób, do 60 min.)

40,00 zł

Zdjęć z zasobów archiwum SPN do jednorazowej publikacji (za jedno zdjęcie)

250,00 zł

 

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..