Cennik

Wysokość opłat za wstęp do Parku:

Jednorazowy wstęp ważny 1 dzień

dorośli

7,00 zł

uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami tych osób, żołnierze służby czynnej, osoby dorosłe legitymujące się pisemnym zezwoleniem Dyrektora Parku na realizację zajęć edukacyjnych w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Parku, przewodnicy terenowi prowadzący grupę turystyczną

3,50 zł

Wielokrotny wstęp ważny 3 dni

dorośli

17,00 zł

uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, żołnierze służby czynnej

8,50 zł

Wielokrotny wstęp ważny 7 dni

dorośli

32,00 zł

uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, żołnierze służby czynnej

16,00 zł

Wielokrotny wstęp ważny 14 dni

dorośli

49,00 zł

uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, żołnierze służby czynnej

24,50 zł

Wielokrotny wstęp ważny 30 dni

dorośli

94,00 zł

uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, żołnierze służby czynnej

47,00 zł

Nie pobiera się opłaty za wstęp do parku narodowego lub za udostępnienie niektórych jego obszarów od: kliknij

Wysokość opłat za wstęp do udostępnianych obiektów:

Muzeum SPN w Czołpinie

dorośli

14,00 zł

uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, nauczyciele, wychowawcy

10,00 zł

osoby w grupach powyżej 10 osób

7,00 zł

Filia Muzeum SPN w Rowach

Filia Muzeum SPN w Rąbce wraz z zapleczem edukacyjnym

Wieża widokowa Rowokół

Latarnia morska w Czołpinie

dorośli

6,00 zł

uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, nauczyciele, wychowawcy

3,00 zł

Nie pobiera się opłaty za wstęp do obiektów od:kliknij

Osoby, które zgodnie z zarządzeniem nie wnoszą opłat lub wnoszą opłaty w określonej wysokości, bądź ich przedstawiciele ustawowi lub osoby upoważnione przez przedstawiciela ustawowego są zobowiązane do okazania dokumentu upoważniającego do zwolnienia.
Brak dokumentu, odmowa jego okazania lub odmowa pisemnego podpisania oświadczenia o spełnieniu wymaganego kryterium skutkuje poniesieniem opłaty w wysokości 100%.

Opłata za ‘Kompleks Czołpino’:

dorośli

20,00 zł

uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, nauczyciele, wychowawcy

12,00 zł

Opłata obejmuje wstęp do Parku, wstęp do Muzeum SPN w Czołpinie i wstęp na latarnię morską w Czołpinie.

Wysokość opłat za realizację oferty edukacyjnej:

Opłaty za zajęcia edukacyjne realizowane przez pracowników Parku

Opłata za zajęcia/lekcję w Muzeum SPN w Czołpinie (około 90 minut)

100,00 zł

Opłata za zajęcia/lekcję w Filii Muzeum SPN w Rąbce lub w Rowach (do 45 min.)

50,00 zł

Opłata za prelekcję, prezentację multimedialną, zajęcia kameralne w sali dydaktycznej w Muzeum SPN w Czołpinie (grupa do 30 osób, do 60 min.)

100,00 zł

Opłata za prelekcję, prezentację multimedialną, zajęcia kameralne w sali dydaktycznej w Filii Muzeum SPN w Rąbce lub w Rowach (grupa do 30 os., do 2 godzin)

100,00 zł

Opłata za materiały do zajęć kameralnych – plastycznych (opłata od osoby, grupa min. 10 os. , do 45 min.)

2,00 zł

Opłata za zajęcia na zapleczu edukacyjnym „Przyrodnicza układanka PIASEK I WIATR w Rąbce” (grupa do 30 os., do 45 min.)

50,00 zł

Opłata za zajęcia edukacyjne w terenie do 6 godz. dla grup do 30 os.

250,00 zł

Opłata za wycieczkę edukacyjną w Rąbce dla grup od 31 do 50 os.

300,00 zł

Opłata za zajęcia specjalistyczne w terenie z zakresu leśnictwa, botaniki, zoologii, geografii lub nauk pokrewnych z pracownikiem merytorycznym z danej dziedziny za każdą rozpoczętą godzinę zajęć

60,00 zł

Opłata za udostępnianie zdjęć z zasobów archiwum Parku do jednorazowej publikacji (za jedno zdjęcie) z wyłączeniem przypadków opisanych w Rozdziale 4 ust. IV. Pkt. 24 zarządzenia

250,00 zł

Nie pobiera się opłaty za realizację oferty edukacyjnej od: kliknij

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..