Inne opłaty

Ustala się wysokość opłat za udostępnienie SPN do fotografowania/filmowania:

1. Opłata jednorazowa za fotografowanie/filmowanie w celach edukacyjnych

poza szlakiem turystycznym (za rok kalendarzowy) 250,00 zł

2. Opłata za każdy dzień za fotografowanie w celach zarobkowych,

przy użyciu wyłącznie aparatu fotograficznego, obiektywu,

statywu, bez urządzeń wspomagających,

a) na szlaku turystycznym 200,00 zł

b) poza szlakiem turystycznym 2 000,00 zł

c) poza szlakiem turystycznym z opcją uzyskania licencji wyłącznej na rzecz SPN do 10 zdjęć wykonanych w trakcie sesji

fotograficznej trwającej nie dłużej niż 3 dni, z zastrzeżeniem że wyboru autora zdjęć i tematyki z uwagi na potrzeby Parku

dokonuje SPN 200,00 zł

3. Opłata za każdy dzień fotografowania w celach zarobkowych przy użyciu aparatu fotograficznego, obiektywu, statywu,

dodatkowego sprzętu, urządzeń, dekoracji, oświetlenia, scen grupowych, zwierząt na planie zdjęciowym:

a) na szlaku turystycznym 3 000,00 zł

b) poza szlakiem turystycznym 4 500,00 zł

c) przygotowanie i demontaż planu zdjęciowego tzn. sprzętu,

dekoracji, o świetlenia itp. (poza dniami realizacji zdjęć) 2 500,00 zł

4. za filmowanie w celach zarobkowych za każdy dzień:

a) na szlaku turystycznym 2 500,00 zł

b) poza szlakiem turystycznym 6 000,00 zł

c) wykonanie dokumentacji zdjęciowej/technicznej dla potrzeb przyszłej realizacji filmowej 500,00 zł

d) przygotowanie i demontaż planu zdjęciowego tzn. sprzętu, dekoracji, o świetlenia itp.

(poza dniami realizacji zdjęć) 2 500,00 zł

e) sprzęt, dekoracje, oświetlenie, zwierzęta na planie filmowym, grupa techniczna powyżej 10 osób

(w dniach realizacji zdjęć) 1 000,00 zł

5. za wjazd pojazdu na teren SPN za każdy dzień:

a) o ładowności do 3,5 t 250,00 zł

b) o ładowności powyżej 3,5 t 1 000,00 zł

c) zaprzęgowego 200,00 zł

 

Ustala się zasady pobierania opłat za udostępnienie SPN do fotografowania/filmowania:

1. Opłaty za udostępnienie SPN do fotografowania/filmowania pobiera się przez cały rok.

2. Niezależnie od opłat wymienionych powyżej pobiera się opłaty za wstęp do SPN,

Muzeum Przyrodniczego SPN w Smołdzinie, Filii w Rąbce i Rowach, wieżę widokową na Rowokole

oraz ofertę edukacyjną wg stawek określonych niniejszym zarządzeniem.

3. Ustala się zasady udostępniania SPN do fotografowania/filmowania zgodnie z załącznikiem nr 3

do zarządzenia wymienionego poniżej.Wysokość opłat obowiązujących na terenie Słowińskiego Parku Narodowego i zasady udostępniania reguluje:
Zarządzenia Dyrektora SPN nr 18/2013 z dnia 22.04.2013.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..