Inne opłaty

Ustala się wysokość opłat za udostępnienie SPN do fotografowania/filmowania:

Lp.

Opis

Rodzaj opłaty

Cena

1.

Opłata za każdy dzień za fotografowanie w celach zarobkowych, przy użyciu wyłącznie aparatu fotograficznego, obiektywu, statywu, bez urządzeń wspomagających

na szlaku turystycznym

300 zł

poza szlakiem turystycznym

2 500 zł

poza szlakiem turystycznym wykonanych w trakcie sesji fotograficznej trwającej nie dłużej niż 3 dni, z zastrzeżeniem, że wyboru autora zdjęć i tematyki z uwagi na swoje potrzeby dokonuje Park

300 zł

2.

Opłata za każdy dzień nagrywania dźwięków w celach zarobkowych przy użyciu specjalistycznego sprzętu do rejestrowania dźwięków

na szlaku turystycznym

300 zł

poza szlakiem turystycznym

2 500 zł

3.

Opłata za każdy dzień fotografowania w celach zarobkowych przy użyciu aparatu fotograficznego, obiektywu, statywu, dodatkowego sprzętu, urządzeń, dekoracji, oświetlenia, scen grupowych, zwierząt na planie zdjęciowym

na szlaku turystycznym

4 000 zł

poza szlakiem turystycznym

6 000 zł

przygotowanie i demontaż planu zdjęciowego tzn. sprzętu, dekoracji, o świetlenia itp. (poza dniami realizacji zdjęć)

2 500 zł

4.

Opłata za filmowanie w celach zarobkowych za każdy dzień

na szlaku turystycznym

5 000 zł

poza szlakiem turystycznym

8 000 zł

wykonanie dokumentacji zdjęciowej/technicznej dla potrzeb przyszłej realizacji filmowej

1 000 zł

przygotowanie i demontaż planu zdjęciowego tzn. sprzętu, dekoracji, o świetlenia itp. (poza dniami realizacji zdjęć)

2 500 zł

sprzęt, dekoracje, oświetlenie, zwierzęta na planie filmowym, grupa techniczna powyżej 10 osób (w dniach realizacji zdjęć)

2 000 zł

5.

Opłata za wjazd pojazdu na teren SPN za każdy dzień

o ładowności do 3,5 t

500 zł

o ładowności powyżej 3,5 t

2 000 zł

 

  1. Opłaty za udostępnienie Parku do fotografowania/filmowania w celach zarobkowych pobiera się przez cały rok.
  2. Niezależnie od opłat za fotografowanie/filmowanie pobiera się opłaty za wstęp do Parku, Muzeum SPN w Czołpinie, Filii w Rąbce i Rowach, wieżę widokową na Rowokole i na latarnię morską w Czołpinie oraz ofertę edukacyjną.

 

Zasady i opłaty za udostępnianie SPN w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz do fotografowania i filmowania reguluje Zarządzenie dyrektora SPN w sprawie zasad i opłat za udostępnianie SPN.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..