Biblioteka

Biblioteka Słowińskiego Parku Narodowego mieści się w Smołdzinie
 w budynku Dyrekcji SPN, ul. Bohaterów Warszawy 1A.


Zbiory Biblioteki SPN zawierają ponad 6 tysięcy pozycji inwentarzowych i są to przede wszystkim publikacje dotyczące Słowińskiego Parku Narodowego, zarówno pozycje monograficzne, popularno-naukowe, jak i prace doktorskie, habilitacyjne, magisterskie, a także przewodniki turystyczne i wycinki prasowe o Parku. 
W swoim księgozbiorze Biblioteka posiada również zbiory dotyczące szeroko rozumianej tematyki przyrodniczej, Parków Narodowych polskich i zagranicznych, edukacji przyrodniczej i monitoringu przyrodniczego, a także obszarów Natura 2000. Zgromadzone są w niej też zbiory specjalne, na które składają się kasety video, płyty CD i DVD. 

 Zbiory Biblioteki zostały podzielone na następujące działy: Słowiński Park Narodowy, parki narodowe i rezerwaty przyrody, ochrona przyrody i środowiska, biologia ogólna, botanika, zoologia ogólna, ornitologia, ichtiologia, leśnictwo i łowiectwo, hydrologia, geografia-turystyka, meteorologia-klimatologia, gleboznawstwo, edukacja ekologiczna.

 

Zasoby biblioteczne udostępniane są codziennie
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. 
 Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny (59 8489117)

Studenci zamierzający korzystać z księgozbioru Biblioteki w ramach prac licencjackich lub magisterskich proszeni są o dostarczenie zaświadczenia z Uczelni potwierdzającego pisanie przez nich pracy. Wydawnictwa ciągłe o tematyce przyrodniczej zgromadzone w Bibliotece: 
1. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody - kwartalnik
2. Acta Botanica Cassubica
3. Słupskie Prace Przyrodnicze (kontynuacja Słupskich Prac Matematyczno-Przyrodniczych)
4. Słupskie Prace Geograficzne
5. Przegląd Zoologiczny
6. Wiadomości Ekologiczne
7. Notatki Ornitologiczne
8. Przegląd Przyrodniczy
9. Acta Ornithologica
10. Chrońmy Przyrodę Ojczystą
11. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią
12. Leśne Prace Badawcze (kontynuacja Prac Instytutu Badawczego Leśnictwa) 
13. Studia i Mat. CEPL Rogów.

Zbiory Biblioteki obejmują również: 

Czasopisma obecnie prenumerowane: 
Przyroda Polska, Ptaki Polski, Las Polski, Wiedza i Życie, Świat Wiedzy, Echa Leśne, National Geographic, Dzikie Życie, Komunikaty Rybackie.Czasopisma otrzymywane od Parków Narodowych i innych instytucji:
Puszcza Kampinoska, Wigry, Morena, Szczeliniec, Roczniki Bieszczadzkie, Tatry, Wydra, Powiat Słupski, Kurier Smołdziński, Ziemia Słupska.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..