Bibliografia

Bibliografia Słowińskiego Parku Narodowego zawiera prawie 2800 pozycji polskich i zagranicznych, z których najstarsza pochodzi z roku 1614. W skład Bibliografii wchodzą zarówno publikacje wyników badań naukowych, jak i wszelkie inne pozycje literaturowe obejmujące swym tematem teren Parku. 
Bibliografia SPN jest na bieżąco aktualizowana. 
Wybrane pozycje bibliograficzne

1. Augustowski B. , 1984. Pobrzeże Pomorskie, pr. zbior., Gdań. Tow. Nauk. Wydz.V Nauk o Ziemi, Ossolineum Wrocław: 651 pp,
2. Bednorz J. , 1983. Awifauna Słowińskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem stosunków ilościowych., Pr. Kom. Biol., Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach., PTPN Poznań, 65: 101 pp
3. Bolduan T. , 1953. W krainie Słowińców, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza Warszawa: 100 pp
4. Borówka R.K. , 1980. Współczesne procesy transportu i sedymentacji piasków eolicznych oraz ich uwarunkowania i skutki na obszarze wydm nadmorskich, Pr. Kom. Geogr.-Geol. PTPN, Warszawa-Poznań, 20: 126 pp
5. Bujakiewicz A., Lisiewska M. , 1983. Mikroflora zbiorowisk roślinnych Słowińskiego Parku Narodowego, Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach., Ser.B., PTPN Poznań, 34: 49-77
6. Burchardt L. (red.) 2005. Ekosystemy wodne Słowińskiego Parku Narodowego. Wyd. Nauk. UAM Poznań, ser. B, 71: 174 pp
7. Czubiński Z., 1950. Zagadnienia geobotaniczne Pomorza., Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach., PTPN Poznań, 2: 439-658
8. Denisiuk Z., Celiński F., Bednorz J. , 1990. Rezerwaty biosfery w Polsce. Słowiński Park Narodowy, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków: 64 pp,
9. Dzięciołowski W. , 1975. Gleby Słowińskiego Parku Narodowego w świetle ich genezy. Mat. na konferencję terenową poświęconą glebom SPN, 3-6 czerwca 1975 r., PTGleb., Poznań
10. Fałtynowicz W. , 1991. Porosty Pomorza Zachodniego - studium ekologiczno-geograficzne, Wyd. UG, Rozpr. i Monogr., Gdańsk, 170: 1-187
11. Florek W. (red.) 2008. Słowiński Park Narodowy. 40 lat ochrony unikatowej przyrody i kultury. Wyd. SPN Smołdzino
12. Grodzińska K., Godzik B., Szarek G. , 1993. Skażenie polskich parków narodowych metalami ciężkimi, siarką i radionuklidami, Prądnik, Pr. Muz. Szafera, 7-8: 153-158
13. Jasnowski M. , 1990. Torfowiska województwa słupskiego - stan, zasoby, znaczenie, zasady gospodarowania, ochrona, AR Szczecin, WBPP Słupsk, seria: Nauka-Praktyce: 84 pp
14. Klimko M. , 1975. Zróżnicowanie ekologiczne roślin plaży i wydm białych SPN w oparciu o cechy budowy anatomicznej, Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach., Ser. B, PTPN Poznań, 28: 145-165
15. Kobendzina J. , 1960. Wydmy Słowińskiego Parku Narodowego, Ziemia, 13: 70-80
16. Korzeniewski K. (red.) , 1992. Zlewnia przymorskiej rzeki Łupawy i jej jeziora. WSP Słupsk: 294 pp
17. Kraska M. , 1980. Zbiorowiska szuwarowe ze związku Magnocaricion w Słowińskim Parku Narodowym., Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach., Ser. B, PTPN Poznań 31: 7-52
18. Lisiewska M. , 1983. Udział acromycetes w zbiorowiskach roślinnych na wydmach i w borach nadmorskich w Słowińskim Parku Narodowym., Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach., Ser. B., 34: 23-47
19. Łukasiewicz A. , 1993. Morfologiczno-rozwojowe typy bylin i ich przystosowania do środowiska wydmowego na Mierzei Łebskiej, Zesz. Nauk. - Biologia UG Gdańsk, 10: 67-99
20. Marsz A. , 1966. Geneza wydm łebskich w świetle współczesnych procesów brzegowych, Pr. Kom. Geogr.-Geolog. PTPN, 4, 6: 1-68
21. Misiewicz J. , 1987. Badania naukowe realizowane na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, W: Mat. na konferencję poświęconą XX-leciu Słowińskiego Parku Narodowego (1967-1987), 13-14 września 1987 r., Słupsk-Smołdzino: 8-11
22. Miszalski J. , 1973. Współczesne procesy eoliczne na Pobrzeżu Słowińskim, Studium Fotointerpretacyjne. Dokumentacja geograficzna, Instyt. Geogr. PAN, Warszawa: 149 pp
23. Mudryk Z. (red.) , 2003. Jeziora Gardno, 35-lecie Słowińskiego Parku Narodowego), PAP Słupsk: 191 pp
24. Piotrowska H. (red.) , 1997. Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego, Bogucki Wyd. Nauk Poznań-Gdańsk, 320 pp
25. Piotrowska H. , 2003. Zróżnicowanie i dynamika nadmorskich lasów i zarośli w Polsce, Bogucki Wyd. Nauk Poznań-Gdańsk: 102 pp
26. Piotrowska H., Żukowski W., Jackowiak B. , 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego, Bogucki Wyd. Nauk. Poznań: 216 pp
27. Rabski K. , 1987. Wstępna charakterystyka termiczno-wilgotnościowa Mierzei Łebskiej, Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach., Ser. A, PTPN Poznań, 37: 73-88
28. Rosa B. , 1963. O rozwoju morfologicznym wybrzeża Polski w świetle dawnych form brzegowych, Studia Soc. Scien. Torunensis, Sec. C, 5: 172 pp
29. Rotnicki K. (red.) , 1994. Changes of the polish coastal zone (guide-book of the field symposium). Symposium on changes of coastal zones polish coast '94, Gdynia, Poland, August 27th-September 1st, 1994. Inst. Bad. Czwartorz. UAM Poznań, 165 pp
30. Rotnicki K. , 1987. Paleogeografia i geomorfologia obszaru Słowińskiego Parku Narodowego - stan badań i ich perspektywy, W: Mat. na konferencję poświęconą XX-leciu Słowińskiego Parku Narodowego (1967-1987), 13-14 września 1987 r., Słupsk-Smołdzino: 18-25
31. Rotnicki K. , 2009. Identyfikacja, wiek i przyczyny holoceńskich ingresji i regresji Bałtyku na polskim wybrzeżu środkowym. Wyd. SPN Smołdzino
32. Stelmachowska B. , 1963. Słowińcy i ich kultura, PTHistor., Słupsk, Biblioteka Słupska 11: 153 pp
33. Śpiewakowski E.R., Śpiewakowska F. , 1989. Słowiński Park Narodowy. Przewodnik przyrodniczo - turystyczny, PTTK Warszawa: 53 p
34. Tobolski K., Mocek A., Dzięciołowski W. , 1997. Gleby Słowińskiego Parku Narodowego w świetle historii roślinności i podłoża, Wyd. Homini Bydgoszcz-Poznań: 183 pp
35. Tobolski K. , 1975. Studium palinologiczne gleb kopalnych Mierzei Łebskiej w Słowińskim Parku Narodowym., Pr. Kom. Biol. PTPN, Rozpr. hab., Warszawa-Poznań: 41: 76 pp
36. Tyszecki S., 1981. Słowiński Park Narodowy. Przewodnik, Wyd. Poznańskie Poznań: 85 pp
37. Wodziczko T. , 1937. Roślinność Pomorza i Prus Wschodnich, W: Słownik geograficzny Państwa Polskiego, t.1., Warszawa: 123-148
38. Wojterski T. , 1963. Bory bagienne na Pobrzeżu Zachodnio-Kaszubskim, Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach., PTPN, 12: 139-191
39. Wojterski T. , 1964. Bory sosnowe na wydmach nadmorskich na polskim wybrzeżu, Pr. Kom. Biol. PTPN, 28, 2: 217 pp
40. Wojterski T. , 1964. Schematy strefowego układu roślinności nadmorskiej na południowym wybrzeżu Bałtyku, Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. PTPN, 14: 87-105
41. Wojterski T. , 1957. Zielonym szlakiem polskiego wybrzeża, Nasza Księgarnia Warszawa: 130 pp,
42. Wojterski T., Piaszyk M., Zielińska M. , 1979. Mapa zbiorowisk roślinnych Słowińskiego ParkuNarodowego, Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. PTPN, ser. B, 31, Supplement
43. Żukowski W., Jackowiak B., (red.) , 1995. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski, Pr. Zakł. Taksonomii Roślin UAM, Bogucki Wyd. Nauk. Poznań, 3: 141 pp

Szczegółowe wydruki bibliograficzne dotyczące poszczególnych kategorii dostępne są jedynie na miejscu w Bibliotece Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie, ul. Bohaterów Warszawy 1A.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..