Regulamin

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OFERT TURYSTYCZNYCH W SERWISIE INTERNETOWYM SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO 




1. Oficjalny serwis internetowy Słowińskiego Parku Narodowego w ramach współpracy ze społecznością lokalną zamieszkałą w gminach, na których terenie leży umożliwia umieszczanie bezpłatnych ofert noclegowych dla gości odwiedzających Park i jego mieszkańców osobom fizycznym, lub podmiotom spełniających następujące wymagania:
1) Obiekt znajduje się w miejscowości wymienionej w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
2) Obiekt spełnia wszelkie niezbędne wymagania sanitarne

2. Zgłaszający, podając swoje dane do zasobów serwisu oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Podając dane osobowe do serwisu www.slowinskipn.pl zgłaszający wyraża zgodę na publikowanie ich w Internecie.

4. Osoba, która zamieszcza swoje dane osobowe zgadza się na gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie i opracowywanie swoich udostępnionych danych osobowych przez Słowiński Park Narodowy zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na podstawie poprawnie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

6. Uprawnionymi do zamieszczania ogłoszeń są podmioty i osoby pełnoletnie, posiadające prawo dysponowania obiektem.

7. Zawartość stron internetowych chroniona jest prawem autorskim w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późn. zm.). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na stronach internetowych przysługują ich właścicielom.

8. Słowiński Park Narodowy udzielając zgody na zamieszczanie ogłoszeń w serwisie internetowym nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania zamieszczonych ogłoszeń. W związku z tym ogłoszenia, o których mowa powyżej, nie mogą być traktowane jako poufne.

9. Informacje zawarte na stronach serwisu - www.slowinskipn.pl, mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy mogą być przekazywane odpowiednim organom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.Treść ogłoszeń zamieszczanych w serwisie www.slowinskipn.pl powinna być zgodna z prawdą. Podanie informacji nieprawdziwych, niepełnych, nierzetelnych lub obraźliwych jest naruszeniem regulaminu.

11. Słowiński Park Narodowy zastrzega sobie prawo do zablokowania lub całkowitego usunięcia wszelkich informacji podanych przez zgłaszającego - w szczególności jeśli będą one działać na szkodę firm lub osób, będą zawierać nieprawdziwe, nierzetelne lub bezużyteczne, informacje lub obraźliwe treści.

12. Słowiński Park Narodowy nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisu internetowego www.slowinskipn.pl.

13.Słowiński Park Narodowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
a) treść ogłoszeń oraz hiperłącza do zasobów ujętych w treści ogłoszenia,
b) zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą, nierzetelnych lub obraźliwych,
c) za to w jaki sposób i do jakich celów ogólnodostępne treści zamieszczone w serwisie zostaną wykorzystane,
d) funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu problemy, a w szczególności za działania hakerskie oraz błędne ustawienia urządzeń komputerowych użytkowników.

14. Słowiński Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:
a) niezwłocznego kasowania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem,
b) usuwania czasowego lub stałego ogłoszeń, których treść nie jest zgodna z prawdą,
c) dowolnego modyfikowania niniejszego regulaminu bez powiadamiania w innych miejscach, lub zmianę adresu internetowego pod którym jest on opublikowany,
d) czasowego przerywania działalności witryny bez podania przyczyny, w przypadku awarii, lub innych przyczyn niezależnych od Słowińskiego Parku Narodowego albo przerw wynikających z wymaganych prac techniczno-konserwacyjnych.
e) zaprzestania umieszczania ogłoszeń bez podania przyczyny,


Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania w oficjalnym serwisie internetowym Słowińskiego Parku Narodowego


Pobierz załączniki:

[załącznik 1] [załącznik 2]

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..