Opłaty za wstęp

Bilet jednorazowego wstępu
dorośli 6,00 zł
uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, żołnierze służby czynnej 3,00 zł

 

Bilet wielokrotnego wstępu ważny 14 dni
dorośli 42,00 zł
uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, żołnierze służby czynnej 21,00 zł

 

Bilet wielokrotnego wstępu ważny 30 dni
dorośli 90,00 zł
uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, żołnierze służby czynnej 45,00 zł

 

Bilet jednorazowego wstępu do Muzeum Przyrodniczego SPN i na plac edukacyjny w Smołdzinie
dorośli 4,00
osoby wymienione w załączniku nr 1
Zarządzenia Dyrektora SPN nr 6/2011 z dnia 02.01.2012.
2,00
osoby legitymujące się pisemnym zezwoleniem Dyrektora Parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody lub odbywające zajęcia edukacyjne w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem SPN 0,50
wstęp bezpłatny przysługuje osobom wymienionym w załączniku nr 2
Zarządzenia Dyrektora SPN nr 6/2011 z dnia 02.01.2012.
 

 

Bilet jednorazowego wstępu do Filii Muzeum i na plac edukacyjny w Rąbce i Rowach
dorośli 4,00
osoby wymienione w załączniku nr 1
Zarządzenia Dyrektora SPN nr 6/2011 z dnia 02.01.2012.
2,00
 osoby legitymujące się pisemnym zezwoleniem Dyrektora Parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody lub odbywające zajęcia edukacyjne w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem SPN  0,50
wstęp bezpłatny przysługuje osobom wymienionym w załączniku nr 2
Zarządzenia Dyrektora SPN nr 6/2011 z dnia 02.01.2012.
 

 

Bilet jednorazowego wstępu na wieżę widokową Rowokół
dorośli 4,00
osoby wymienione w załączniku nr 1  2,00
osoby legitymujące się pisemnym zezwoleniem Dyrektora Parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody lub odbywające zajęcia edukacyjne w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem SPN 0,50

Nie pobiera się opłat za wstęp do Parku od:

  • Dzieci w wieku do 7 lat,
  • Osób, które posiadają zezwolenie dyrektora SPN na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody,
  • Uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w SPN w zakresie uzgodnionym z dyrektorem SPN,
  • Mieszkańców gmin: Główczyce, Łeba, Smołdzino, Ustka, Wicko,
  • Osób udających się do miejsc kultu religijnego.
  • Osób udających się do wyznaczonych w SPN miejsc plażowania

W/w osoby nie są uprawnione do bezpłatnego korzystania z udostępnianych obiektów SPN 

Wysokość opłat obowiązujących na terenie Słowińskiego Parku Narodowego reguluje Zarządzenie Dyrektora SPN nr 6/2011 z dnia 02.01.2012.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..