Aktualne badania naukowe

temat :

Mechanizm i natężenie transportu eolicznego na plaży i wydmach nadmorskich

instytucja :

UAM w Poznaniu

autorzy :

Dr hab. J. Rotnicka

 

temat :

Wpływ wybranych czynników biotycznych i abiotycznych na naturalne odnawianie się drzew w Słowińskim Parku Narodowym

instytucja :

Na zlecenie SPN

autorzy :

Dr hab. P. Rutkowski

 

temat :

Wpływ stopnia degradacji torfowisk wysokich w Słowińskim Parku Narodowym na zróżnicowanie emisji dwutlenku węgla.

instytucja :

Uniwersytet Gdański

autorzy :

Mgr M. M. Budzisz, dr hab. R. Cieśliński

 

temat :

Ekohydrologiczne uwarunkowania funkcjonowania ekosystemów jezior przymorskich południowego Bałtyku

instytucja :

Uniwersytet w Bydgoszczy

autorzy :

Dr hab. K. Obolewski i inni

 

temat :

Badania dendrochronologiczne i dendroklimatologiczne subfosylnych drzew z wybrzeża Morza Bałtyckiego w SPN

instytucja :

Uniwersytet w Toruniu, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

autorzy :

Prof. dr hab. T. Ważny, dr K. Kurzyk

 

temat :

Dynamika pierwszego poziomu wód podziemnych na obszarze Mierzei Łebskiej.

instytucja :

UAM Poznań

autorzy :

Dr J. Czerniawska

 

temat :

Poziom hormonu stresu w zależności od diety u wydry europejskiej (Lutra lutra).

instytucja :

Uniwersytet Gdański

autorzy :

Dr Adrian Zwoliński, D. Dudek

temat :

Podstawy ochrony i gospodarki populacjami ryb dwuśrodowiskowych.

instytucja :

Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn

autorzy :

Dr M. Skóra

 

temat :

Zanikanie jezior przymorskich na przykładzie jezior: Łebsko i Gardno.

instytucja :

Uniwersytet Gdański

autorzy :

Dr hab. R. Cieśliński

 

temat :

Inwentaryzacja 3D odsłoniętych pni drzew fragmentu subfosylnego lasu w SPN – metodami naziemnego skanowania laserowego (TLS).

instytucja :

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

autorzy :

Prof. dr hab. inż. Piotr Wężyk i inni

 

temat :

Rozmieszczenie i morfodynamika środowiska wydm przednich i fluktuacje roślinności – bioróżnorodne siedlisko polskiego wybrzeża (FoMoBi) 2.0

instytucja :

Uniwersytet Szczeciński

autorzy :

Dr T. A. Łabuz

 

temat :

Niesporczaki (Tardigrada) Słowińskiego Parku Narodowego

instytucja :

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

autorzy :

Dr Ł. Kaczmarek

 

temat :

Uwarunkowania rozwoju wydm przednich Słowińskiego Parku Narodowego

instytucja :

Uniwersytet Warszawski

autorzy :

Dr hab. M. Dłużewski, dr E. Rojan

 

temat :

Skany fotogrametryczne nadbrzeża morskiego obejmującego plażę i wydmy przednie – wybranych fragmentów SPN

instytucja :

Politechnika Warszawska

autorzy :

Dr hab. M. Rodzewicz prof. PW, dr hab. M. Dłużewski

 

temat :

Cyfrowy model terenu strefy brzegu morskiego obejmującego podbrzeże i nadbrzeże SPN.

instytucja :

Uniwersytet Warszawski

autorzy :

Dr hab. M. Dłużewski

 

temat :

Badania bakteriopsammonu w plażach Słowińskiego Parku Narodowego

instytucja :

Akademia Pomorska w Słupsku

autorzy :

Prof. dr hab. Zbigniew Mudryk, Dr P. Perliński

 

temat :

Ekspansywność naparstnicy purpurowej (Digitalis purpurea L.) w Polsce północnej

instytucja :

Uniwersytet Gdański

autorzy :

Dr hab. P. Rutkowski prof. UG, mgr. A. Kuczyńska, inż. M. Gruchała-Węsierski

 

temat :

W jaki sposób wielkość populacji i dostępność zapylaczy modeluje system rozrodu i strukturę genetyczną roślin. Przypadek wielosiłu błękitnego (…) limitowanego pyłkiem gatunku z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin

instytucja :

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

autorzy :

Dr hab. M. Zych

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..