Ponad 2 mln. € dofinansowania dla Słowińskiego Parku Narodowego na ochronę siedlisk i gatunków na obszarach Natura 2000

30 kwietnia Komisja Europejska zatwierdziła 225 nowych projektów LIFE+ niemal z całej Europy, które dofinansuje kwotą 282 mln euro. Projekty wybrano z 1468 złożonych aplikacji.

Miło nam poinformować, iż na liście projektów objętych finansowaniem znalazł się również wniosek złożony przez Słowiński Park Narodowy pn.: „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I” (akronim LIFENaturaSlowinskaPL). W Polsce dofinansowanie otrzymało 11 projektów na łączną kwotę 28,4 mln euro, z czego aż 21,6 mln euro przyznano w ramach komponentu „LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna”.

LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska. Komisja ogłasza rocznie jeden nabór wniosków w ramach trzech komponentów tematycznych: LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna, LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska oraz LIFE+ informacja i komunikacja. Więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/.

Nasz projekt uzyskał wsparcie w ramach podkomponentu Life+ Przyroda, który skupia się na finansowaniu przedsięwzięć realizujących postanowienia dwóch dyrektyw unijnych: tzw. „ptasiej” (79/409/EC) i „siedliskowej” (92/43/EEC), które są podstawą funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Warto w tym miejscu przypomnieć, że głównym celem funkcjonowania tej najmłodszej formy ochrony przyrody jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej.

Projekt LIFENaturaSlowinskaPL szacowany jest na 2 100 371 €, z czego Komisja Europejska przyznała na ten cel 50% jego wartości, tj. 1 050 185 €. Wsparcia w jego realizacji udzielił nam również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który dofinansuje nasze zadania na kwotę 888 764 € (42,31%). Natomiast 161 422 € stanowi wkład własny Słowińskiego Parku Narodowego. Projekt startuje 01.01.2015r., a planowo powinien się zakończyć 31.12.2019r.

Głównym celem projektu jest kształtowanie właściwego stanu siedlisk dla zapewnienia skutecznej ochrony ptaków wodno-błotnych na polderach jeziora Gardno (Poder Gardna IX i X), udrożnienie korytarza ekologicznego rzeki Łupawy dla swobodnej migracji ryb i minogów przez budowę przepławki przy piętrzeniu Elektrowni Wodnej w Smołdzinie oraz poprawienie naturalnych procesów fluwialnych w dolinie rzeki Łupawy oraz jej starorzeczy.

W ramach projektu zaplanowano również budowę platformy, która będzie umożliwiała obserwację ptaków na polderach bez ingerencji w siedlisko, a także szereg działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej. Organizowane będą między innymi warsztaty edukacyjne dla dzieci i dorosłych, konkursy i festyny z atrakcyjnymi nagrodami, wystawy, a na zakończenie projektu zostanie zorganizowana konferencja. Z chwilą ruszenia projektu, poprzez stronę internetową, będziemy informowali Państwa o postępach w realizacji poszczególnych zadań oraz zapraszali do współtworzenia pozytywnego wizerunku naszych obszarów Natura 2000 zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Lista oraz krótka charakterystyka pozostałych projektów z Polski, które otrzymały dofinansowanie, znajduje się na stronie http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-486_pl.htm.

 

                                                                                    

 


 

 

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..