Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku – Kampania Fundacji Nasza Ziemia czerwiec – sierpień 2013

Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku – Kampania Fundacji Nasza Ziemia  czerwiec – sierpień 2013Fundacja Nasza Ziemia zaprasza do udziału w 7. edycji kampanii Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku 2013!

Kampania została zainicjowana w 2007 roku , aby zwrócić uwagę mieszkańców krajów nadbałtyckich na problem zanieczyszczenia naszego wspólnego morza.

Tegoroczna edycja, po raz drugi, przebiega pod hasłem "Bałtyk też może...być czysty, bioróżnorodny, pełen ryb!", a wszystkie realizowane w jej ramach działania dotyczą problemu zanieczyszczenia i degradacji środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego, utraty bioróżnorodności i przełowienia zasobów ryb.

 

Morze Bałtyckie jest jednym z najmłodszych mórz na świecie
i jednocześnie jednym z najbardziej zanieczyszczonych.

 

Kampanią chcemy przypominać, że wszyscy mamy wpływ na to w jakim stanie jest nasze Morze, a statystyka jest dla nas bezlitosna - aż co drugi mieszkaniec zlewni Bałtyku to Polak!

 

Działania na Wybrzeżu oparte będą o cykl wydarzeń, akcji sprzątania plaż z Barefoot Projekt Czysta Plaża, kampanię informacyjno – edukacyjną oraz plebiscyt na Gminę Przyjazną Bałtykowi.

 

Honorowy patronat nad Kampanią objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Partnerzy Kampanii: Woliński Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, Zespół Nadmorskich Parków Krajobrazowych, Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego, Stacja Morska Uniwersytetu Szczecińskiego, Rowerowy Rajd dla Bałtyku, koalicja OCEAN2012.

 

Więcej o działaniach Fundacji Nasza Ziemia i Międzynarodowym sprzątaniu Bałtyku na www.naszaziemia.pl i www.facebook.com/naszaziemia.

Elementy Kampanii:

 

Bałtyk też może...być czysty” - bo czysty Bałtyk to zdrowe środowisko życia dla organizmów morskich, morze zasobne w ryby, wysokie walory turystyczne nadmorskich regionów.

 

         GMINA PRZYJAZNA BAŁTYKOWI:

Ruszamy z drugą odsłoną plebiscytu na Gminę przyjazną Bałtykowi, czyli znowu sprawdzimy, które, zdaniem mieszkańców i turystów gminy nadmorskie, z dostępem do morza, dbają o środowisko naturalne, stan wybrzeża oraz Bałtyku

 

Zgłoszenia gmin do plebiscytu do 19 czerwca!

         Celem programu "Gmina przyjazna Bałtykowi" jest wsparcie gmin nadbałtyckich z dostępem do          Morza Bałtyckiego w podejmowaniu działań na rzecz poprawy stanu utrzymania czystości i porządku      na terenach plaż miejskich i terenach przyległych oraz w podejmowaniu działań z zakresu edukacji       ekologicznej, których celem jest podnoszenie świadomości mieszkańców i turystów przebywających      okresowo nad Bałtykiem na temat wpływu jaki człowiek wywiera i może wywierać na ekosystemy nadmorskie i morskie i potrzeby podejmowania działań zapobiegawczych i ochronnych.

         Długofalowym celem programu jest poprawa stanu czystości i porządku plaż oraz wypracowanie          modelowych rozwiązań i katalogu dobrych praktyk, które będą mogły posłużyć gminom w          przyszłości.


SPRZĄTANIE PLAŻ Z BAREFOOT BEACH RESCUE PROJECT - wydarzenie kulminacyjne Kampanii. 5 akcji sprzątania plaż - w Warszawie, Helu, Chałupach, Krynicy Morskiej i Gdyni. Celem projektu Barefoot Beach Rescue jest utrzymanie plaż przyjaznych bosym stopom. Inicjatywa powstała w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych, solidaryzując lokalne społeczności wokół przywracania naturalnej równowagi wybrzeżom. Do tej pory tysiące wolontariuszy włączyło się w oczyszczanie europejskich plaż ze śmieci. www.naszaziemia.pl/barefootbeachrescue

 

Bałtyk też może...być bioróżnorodny” - bo Bałtyk różnorodny biologicznie to bogactwo i różnorodność gatunkowa organizmów morskich, stabilny ekosystem Morza Bałtyckiego
(z zachowaną odpowiednią liczebnością populacji gatunków morskich), zachowanie „skarbów Bałtyku” dla przyszłych pokoleń

Bałtyk też może...być pełen ryb”- bo Bałtyk pełen ryb to zapewnienie dostępu do populacji ryb jako źródła pożywienia dla nas i dla przyszłych pokoleń, stabilny ekosystem morski z zachowanymi wszystkimi ogniwami łańcucha pokarmowego, rozwój rybołówstwa i dobrobyt rybaków

 

         ROWEROWY RAJD DLA BAŁTYKU - międzynarodowa inicjatywa organizacji pozarządowych          działających na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego. Grupa wolontariuszy na rowerach przemierzy          trasę wybrzeża Bałtyku przy okazji informując o problemach morza i zbierając podpisy pod petycją o        poparcie przez Ministrów Środowiska Bałtyckiego Planu Działania HELCOM (Komisja Helsińska).          www.raceforthebaltic.com

         PRZYJACIELE BAŁTYKU - Uruchomienie działań w placówkach oświatowych na terenie          całego kraju, poprzez powołanie do życia projektu „Przyjaciele Bałtyku”. Celem projektu   jest stworzenie i animowanie działań sieci klas - liderów i animatorów działań edukacyjnych         na terenie szkoły, przedszkola, gminy, dotyczących poszanowania zasobów wody i ochrony         Bałtyku. Poprzez aktywizację środowisk szkolnych wokół tematu Morza Bałtyckiego i jego zagrożeń, pragniemy wyzwolić w młodych ludziach wewnętrzną motywację do ochrony      Bałtyku w przyszłości.

Do pobrania:

Informacja prasowa

Program wydarzeń

Plakat

 

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..