Konkurs „7 Nowych Cudów Polski” – głosuj na Ostoję Słowińską

Konkurs „7 Nowych Cudów Polski” Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „7 Nowych Cudów Polski”, organizowanego przez redakcję miesięcznika National Geographic Traveler. W tegorocznej edycji bezpośrednia współpraca Redakcji z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, realizującą projekt kampanii informacyjno-promocyjnej „Poznaj swoją Naturę”, zaowocowała wprowadzeniem do Plebiscytu nowej, specjalnej kategorii „Natura”, poświęconej polskim obszarom Natura 2000 (http://www.gdos.gov.pl/News/view/6602/Natura_Kategoria_specjalna). Dzięki niej, uczestnicy konkursu mają możliwość głosowania nie tylko na 32 miejsca/obiekty nominowane przez redakcję NG Traveler, ale również na 16 kolejnych, jednych z najpiękniejszych i najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Polsce włączonych do sieci obszarów Natura 2000. Miło nam poinformować, że do miejsc wybieranych w ramach nowej kategorii „Natura” nominowano obszar „Ostoja Słowińska”, dumnie reprezentujący w konkursie województwo pomorskie (http://7cudow.national-geographic.pl/natura, pozycja 11).

Konkurs, odbywający się w drodze głosowania SMS, trwa do dnia 30 września 2013 r. Każdy, kto weźmie udział w głosowaniu i prześle poprawne zgłoszenie, zyskuje możliwość odbioru gwarantowanej nagrody - unikatowego Przewodnika po 7 nowych cudach Polski, przybliżającego ubiegłorocznych zwycięzców plebiscytu. Oddanie głosu na swojego faworyta opatrzone uzasadnieniem wyboru pozwala dodatkowo wziąć udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. Konkurs opublikowany zostanie w numerach 7/13, 8/13, 9/13 i 10/13 miesięcznika National Geographic Traveler, a jego wyniki ogłoszone zostaną w wydaniu listopadowym.

Więcej informacji na temat konkursu „7 Nowych Cudów Polski” odnaleźć można na stronie http://7cudow.national-geographic.pl/.

Ostoja Słowińska – to ogniwo sieci obszarów Natura 2000, wyznaczanych w krajach Unii Europejskiej w celu zachowania określonych siedlisk przyrodniczych i gatunków. Obszar Ostoi obejmuje jeden z najpiękniejszych fragmentów polskiego wybrzeża morskiego i jego lądowego zaplecza, pokrywając się jednocześnie z terenem Słowińskiego Parku Narodowego. Nieprzeciętne walory przyrodnicze tego terenu zostały zauważone nie tylko w naszym kraju. Włączenie SPN na listę obszarów chronionych w ramach tzw. Konwencji Ramsarskiej – konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego oraz na listę światowych rezerwatów biosfery świadczy, że walory te doceniono także na arenie międzynarodowej.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..