Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych (MPZW)

W połowie stycznia w całej Polsce trwają koordynowane przez OTOP liczenia ptaków zimujących, wykonywane jako element Państwowego Monitoringu Środowiska. W ramach Monitoringu Zimujących Ptaków Wodnych (MPZW) wytypowano 372 najważniejszych miejsc zimowania ptaków wodnych, takich jak odcinki rzek, jeziora, zalewy, przybrzeżna strefa Morza Bałtyckiego. Znajdują się wśród nich cenne dla ptaków miejsca w Słowińskim Parku Narodowym: Jezioro Gardno, Jezioro Łebsko i strefa przybrzeżna Morza Bałtyckiego od Łeby do Rowów.
Pracownicy Słowińskiego Parku Narodowego policzyli ptaki w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego. Dominowały kaczki, takie jak uhla (Melanitta fusca), markaczka (Melanitta nigra), lodówka (Clangula hyemalis), szlachar (Mergus serrator), gągoł (Bucephala clangula) oraz mewy, takie jak mewa srebrzysta (Larus argentatus) i mewa siwa (Larus canus). Zaobserwowano również nury rdzawoszyje (Gavia stellata), perkozy dwuczube (Podiceps cristatus) oraz żerujące na plaży śnieguły (Plectophenax nivalis).
Uzyskane wyniki są udostępniane w bazie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (instytucji koordynującej Państwowy Monitoringu Środowiska przy finansowym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Uzyskane dane są również wykorzystane w międzynarodowym programie monitoringu International Waterbird Census, dzięki któremu znamy sytuację ptaków zimujących nie tylko w skali Polski, ale i całej Europy (źródło: OTOP).

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..