Ochrona sieweczki obrożnej w Słowińskim Parku Narodowym

Słowiński Park Narodowy we współpracy z Grupą Badawczą Ptaków Wodnych KULING i Błękitnym Patrolem WWF prowadził w sezonie 2018 monitoring, ochronę lęgów oraz kolorowe znakowanie sieweczek obrożnych Charadrius hiaticula.
Sieweczka obrożna objęta jest ścisłą ochroną gatunkową (Dz. U. 2018 poz. 142) i widnieje jako gatunek narażony na wyginięcie (VU) w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński 2001).
W Słowińskim Parku Narodowym na plaży oraz na zagłębieniach deflacyjnych gniazduje 10-15 par sieweczek obrożnych, co kwalifikuje Park jako ważną ostoję tego gatunku; na wybrzeżu gniazduje jedynie ok. 50 par, a w całym kraju 250-300 (Chodkiewicz i in. 2015). Gniazdo sieweczki
nie przypomina „typowego" ptasiego gniazda – jest niewielkim dołkiem w piasku, często otoczonym plażowymi kamykami. Samica składa do niego 3-4 doskonale zakamuflowane jaja. Gniazdo położone jest zwykle u podnóża wydm, w pewnej odległości od linii brzegowej. Lęgi narażone są na liczne zagrożenia, takie jak drapieżnictwo, czy nadmierna presja turystyczna.
W tym roku na plażach SPN zlokalizowano łącznie 11 gniazd, z których ptaki wyprowadziły w sumie 18 piskląt. 16 piskląt otrzymało kolorowe, zielone lub niebieskie obrączki ornitologiczne, dzięki którym można będzie śledzić ich dalsze losy. W dwóch lęgach objętych ochroną czynną, zabezpieczonych koszami lęgowymi, wykluło się 7 piskląt. Kosze zakładane są na uprzednio znalezione lęgi sieweczek, mają one na celu ochronę jaj przed drapieżnictwem oraz nieumyślnym zdeptaniem przez ludzi. Na plażach SPN zaobserwowano ponadto 2 lęgi sieweczki rzecznej Charadrius dubius. Z jednego lęgu wykluły się 3 pisklęta.
Projekt ochrony sieweczki obrożnej kontynuowany będzie w przyszłych latach. Zachęcamy wszystkich plażowiczów do podzielenia się plażą z ptakami na niej gniazdującymi. Dziękujemy za współpracę GBPW KULING, wolontariuszom Błękitnego Patrolu WWF, Urzędowi Morskiemu w Słupsku oraz Morskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Ustce.
Literatura
Chodkiewicz T., Kuczyński L., Sikora A. i in. 2015. Ocena liczebności populacji ptaków lęgowych w Polsce w latach 2008 – 2012. Ornis Polonica 56, 2015: 149-189.
Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa.


Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..