Spotkania z historią

Serdecznie zapraszamy na wystawę pt. „SPOTKANIA Z HISTORIĄ”. Wystawa zawiera zdjęcia udostępnione przez byłych i obecnych mieszkańców Gminy Smołdzino, którzy zechcieli podzielić się swoją historią, w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej "Słowiniec". Zdjęcia prezentowane będą w Muzeum Przyrodniczym w Smołdzinie przez cały sierpień.

Poniżej przedstawiamy krótką informację o projekcie "Spotkania z historią mówioną":

Celem projektu jest dogłębne poznanie kultury, historii i tradycji regionu Gminy Smołdzino, mieszczącej się na Pomorzu, oraz ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego mieszkańców tego miejsca. Projekt skierowany jest do obecnych i byłych mieszkańców, którzy zechcą podzielić się swoją historią, doświadczeniami życiowymi i materialnymi w postaci wspomnień i zdjęć archiwalnych, które posłużą do przygotowania dalszych spotkań, wystawy i wydania publikacji w wersji papierowej i elektronicznej, która uchroni od zapomnienia "historię mówioną" mieszkańców Gminy Smołdzino. Będzie ona stanowiła główny i najważniejszy rezultat projektu.

Cele szczegółowe: zwiększenie aktywności lokalnej mieszkańców, przywrócenie pamięci historycznej mieszkańców i regionu, zwiększenie wiedzy o historii, tradycji, kulturze Gminy Smołdzino, budowanie postawy świadomego mieszkańca Gminy, zachowanie ciągłości przekazu kulturowo-historycznego.

Kontekst historyczny projektu: Obszar Gminy Smołdzino to miejsce, gdzie podtrzymuje się tradycje, kulturę Słowińców - dawnych mieszkańców tych terenów. Ponadto losy przesiedleńcze okresu wojennego spowodowały napływ osób z różnych kultur - stąd wielokulturowość dzisiejszej społeczności. W 1945r. do Smołdzina przybyli pierwsi osadnicy polscy. Pierwszy transport miejscowej ludności niemieckiej za Odrę miał miejsce 01.12.1946r. Gardna Wielka - 2. największa miejscowość Gminy - była przepełniona uchodźcami z Prus Wschodnich i Zachodnich, z okręgu miasteckiego i zachodnich obszarów powiatu słupskiego. Przed samym wkroczeniem wojsk radzieckich, miejscowa ludność i uchodźcy ukryli się w okolicznych lasach i terenach wydmowych oraz w rybackich chatach. W lipcu 1945 r. do Gardny Wielkiej przybyli pierwsi polscy osadnicy, a we wrześniu powołano polską administrację. Jezioro Gardno i połowy ryb na jego obszarze znajdowały się (do czerwca 1947r.) pod zarządem radzieckim (źródło http://cmentarze_slupsk.republika.pl). Pozostała tu niewielka liczba ludności autochtonicznej. Na jej miejsce osiedlono ludność z Kresów Wschodnich, a także z innych regionów polskich, w wyniku czego obszar ten stał się wielokulturowy. Jego mieszkańcy, odcięci od swoich korzeni, nie znali tradycji obecnej małej ojczyzny i bali ujawniać swoją ze względu na prześladowania. Został niestety przerwany przekaz kulturowo-historyczny, a także międzypokoleniowy. Aby odtworzyć zatracone dziedzictwo kulturowe i zapewnić przekaz następnym pokoleniom, niezbędne są działania służące powstrzymaniu nieodwracalnego unicestwienia tych pozostałości, które dzięki "historii mówionej" mają jeszcze szanse przetrwać kolejne wielki.

 

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..