Zaproszenie do udziału w Kampanii „Czyste Plaże”

plakat malySłowiński Park Narodowy serdecznie zaprasza dzieci i młodzież wypoczywające na koloniach oraz obozach do udziału w bezpłatnych warsztatach organizowanych w ramach Kampanii „Czyste Plaże”.

Pomysłodawcą i realizatorem tej akcji jest Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach „RECAL”. Głównym celem kampanii jest upowszechnienie wiedzy na temat recyklingu, racjonalnej gospodarki odpadami i ich selektywnej zbiórki, a także zwiększenia świadomości młodych ludzi na problem zanieczyszczenia naszego wybrzeża. Udział w akcji jest bardzo atrakcyjną formą aktywnego spędzenia czasu.

Program bezpłatnych warsztatów „Czyste Plaże” obejmuje:

- zajęcia teoretyczne - prezentacja multimedialna na temat recyklingu (trwająca ok. 30 minut),

- zajęcia terenowe - zbiórka puszek na plaży w Obwodzie Ochronnym Rąbka lub Smołdziński Las (trwająca ok. 2 godzin).

Zajęcia teoretyczne rozpoczynają się w godzinach 9.00 - 9.30, przeprowadzane będą przez pracownika Parku w Muzeum Przyrodniczym w Smołdzinie lub filii Muzeum w Rąbce. Grupom dodatkowo proponujemy uczestnictwo w lekcji muzealnej po uprzednim wykupieniu biletu wstępu w cenie 0,50 zł/os. oraz wniesieniu opłaty 25,00 zł za zajęcia w oparciu o ekspozycję muzeum.

Zajęcia terenowe w Obwodzie Ochronnym Smołdziński Las trwają ok. 2 godzin, rozpoczynają się od przybycia grupy na parking na terenie byłej jednostki wojskowej w Czołpinie. Uczestnicy przejdą szlakiem niebieskim do zejścia na plażę przy tzw. Czerwonej Szopie. Następnie grupa zostanie podzielona na kilkuosobowe zespoły, które poruszając się po plaży (pasie mierzącym ok. 2 km w obie strony od zejścia), będą zbierać aluminiowe puszki do specjalnych worków. Na zakończenie warsztatów uczestnikom zostaną wręczone drobne upominki ufundowane przez Fundację „RECAL”.

Zajęcia terenowe w Obwodzie Ochronnym Rąbka rozpoczynają się na placu przy kasie SPN, skąd pod opieką pracownika Parku grupa przejdzie czarnym szlakiem do plaży. Uczestnicy podzielą się na mniejsze zespoły i poruszając się po plaży, będą zbierać aluminiowe puszki. Zajęcia kończą się podsumowaniem efektów pracy i wręczeniem drobnych upominków ufundowanych przez Fundację „RECAL”.

Istnieje możliwość uzyskania zezwolenia na realizację własnego programu edukacyjnego na terenie Parku w dniu warsztatów, poprzez wypełnienie wniosku wraz z konspektem zajęć (załączniki poniżej). Zgodnie z Regulaminem udostępnienia Parku w celach edukacyjnych, od uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem SPN nie pobiera się opłat za wstęp do Parku. Osoby dorosłe (opiekunowie) ponoszą opłatę za wstęp w wysokości 50% stawki ustalonej przez Dyrektora SPN, tj. 3,00 zł. Zezwolenie umożliwia realizację indywidualnych zajęć przyrodniczych, dostosowanych do zainteresowań i oczekiwań grupy na terenie Obwodów Ochronnych: Smołdziński Las oraz Rąbka. Zachęcamy do udziału w zajęciach edukacyjnych w terenie z pracownikiem Parku, ta opcja jest dodatkowo płatna – 125,00 zł (grupa do 30 osób). Zajęcia edukacyjne z pracownikiem Parku są płatne zgodnie z cennikiem http://slowinskipn.pl/pl/cennik.html.

Realizacja warsztatów terenowych wiąże się z koniecznością przejazdu na parkingi SPN i uiszczenia opłaty postojowej w wysokości:

- parking Czołpino – 16,00 zł/dzień za autobus

- parking Rąbka – 9,00 zł/godzina za autobus.

 

Warsztaty „Czyste Plaże” prowadzone będą w terminie 4 lipca – 31 sierpnia br. przez pracowników Działu Edukacji. W celu rezerwacji terminu zajęć prosimy o kontakt pod numerem telefonu dla zajęć w:

- OO Smołdziński Las: 59 84 89 131 lub 59 84 89 117,

- OO Rąbka: 59 86 61 514 lub 505 028 857.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Załączniki:

1) Wniosek o rejestrację grupy edukacyjnej w ramach Kampanii „Czyste Plaże” - (pdf) (doc)

2) Program (konspekt) do uzgodnienia z Dyrektorem Parku dla grup realizujących zajęcia samodzielnie – (pdf) (doc)

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..