Spotkanie z pracownikami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

W dniach 03-04.10.2014 gościliśmy pracowników RDOŚ z Gdańska. Było to spotkanie szkoleniowe, poświęcone ochronie przyrody na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego oraz obszarów Natura 2000: Przybrzeżne Wody Bałtyku, Pobrzeże Słowińskie i Ostoja Słowińska. W rolę prelegentów wcielili się pracownicy Parku, którzy zapoznali pracowników RDOŚ z aktualnie realizowanymi projektami finansowanymi ze środków pozabudżetowych takich jak: Instrument Finansowy Life +, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Fundusz Leśny. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zastosowane w projektach rozwiązania praktyczne realizowanych zadań, w szczególności ochrona rzek włosiennicznikowych, zabiegi w nieleśnych ekosystemach lądowych, ochrona przeciwpożarowa przy użyciu nowoczesnych technik i monitoring przyrodniczy. Oprócz zajęć teoretycznych, był również czas na bezpośrednie spotkanie z przyrodą. Podjęto wzajemne zobowiązania dotyczące organizowania kolejnych takich spotkań, które mają służyć ochronie przyrody.


Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..